חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1646.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו־9יב(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ולעניין סעיף 3 – לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח“ – שירות כאמור בפרט 2(א)(4)(א) לתוספת הראשונה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס״ח–2008, שניתן ללקוח כהגדרתו בסעיף 9ט(ו) לחוק.
הכרזה על שירות בר־פיקוח
שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח מוכרז בזה שירות בר־פיקוח.
סכום עמלה מרבי
סכום העמלה המרבי, שניתן לגבות בעד שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח, יהיה חמישה עשר שקלים חדשים לדוח.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתמוז התשע״ו (1 באוגוסט 2016).


כ׳ בסיוון התשע״ו (26 ביוני 2016)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.