חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 724; תשס״ח, 850; תשע״ח, 2262.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

[תיקון: תשס״ח]
טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים
(1)
 
(א)
סעיף 3(4), 10(5) לעניין אי־קיום תנאי הרישיון
בים כנרת 1,000 ובכל מקום אחר 750
(ב)
בכנרת –
(1)
ספינה הדגה באמצעות רשת טבעת או בדיג מכמורת – 3,000
(2)
כל שאר סוגי הספינות – 1,500
בכל מקום אחר –
(1)
ספינה הדגה באמצעות רשת טבעת או בדיג מכמורת – 3,000
(2)
כל שאר סוגי הספינות – 1,000
(ג)
6,000
(2)
 
(א)
750
(ב)
1,000
(ג)
1,500
(ד)
2,000
(ה)
3,000
(ו)
5,000


כ״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.