חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ״א–1991


פרק א׳: הסדרים בעניני עבודה

פרק ב׳: שונות

(א)
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א)(1) כדי לפגוע בתקפן של המחאות חוב שהוסכם עליהן לפני תחילתו של חוק זה.
ביטול תקנות שעת חירום
תקנות שעת חירום (מיסוי הכנסות פיננסיות מסויימות), התש״ן–1990 – בטלות מיום התקנתן.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן התשנ״א (21 במרס 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק מודעי
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.