חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1898; תשנ״ו, 58, 1504; תשע״א, 1207.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א ו־37(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״א]
בתקנות אלה –
”חוזה אחיד“ – כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ״ג–1982;
”מידע אחר“ – לרבות עלון מידע, קטלוג, מודעת פרסומת וכן מידע כיוצא באלה, בין מודפס ובין במדיה אלקטרונית;
”תנאי הכלול במידע אחר“ – הוראה הכלולה במידע האחר, המגבילה, מסייגת או מתנה את האמור בו.
הגודל המזערי של האותיות [תיקון: תשנ״ו, תשע״א]
גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד למעט האות ”י“ יהיה 2 מילימטרים.
הגודל המזערי של האותיות בתנאי הכלול במידע אחר [תיקון: תשע״א]
גודלן המזערי של האותיות בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן יהיה 30 אחוזים מגודל האותיות הגדולות ביותר שבמידע האמור, אך לא יותר מגודל האותיות המהוות את תוכן המידע, ולעניין מידע אחר שאינו מופיע במדיה אלקטרונית – בכל מקרה לא פחות מ־2 מילימטרים.
אופן כתיבה [תיקון: תשנ״ו, תשע״א]
בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן –
(1)
האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות וכן הכיתוב עצמו לא יהיה בניצב לתוכן החוזה או המידע, בהיפוך לו או באלכסון;
(2)
צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר או הרקע שעליו הן כתובות;
(3)
הרווח בין השורות לא יקטן מגודל האות בשורה;
(4)
האותיות בשורות לא תיגענה אחת בשניה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.


א׳ באלול התשנ״ה (27 באוגוסט 1995)
  • מיכה חריש
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.