חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 183; תשע״א, 1058.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״א]
בתקנות אלה –
”מילווה מדינה“ – איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ביום ג׳ באייר התש״ס (8 במאי 2000) ואילך, הרשומים למסחר בבורסה בישראל, ושהמועד לפדיונם עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם;
”תושב חוץ“ – מי שהיה תושב חוץ ביום הרכישה של מילווה המדינה וביום מכירתו;
פטור ממס
ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, המשולמים לתושב חוץ על מילווה מדינה שאינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל ושאינם מהווים בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, יהיו פטורים ממס.
סיג לפטור
פטור ממס לפי תקנה 2 לא יחול על תחליף ריבית המשולם לתושב חוץ בשל השאלת מילווה מדינה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).


ה׳ בתשרי התשס״ה (20 בספטמבר 2004)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.