חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע״ד–2013


ק״ת תשע״ד, 261.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־12(א) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ועם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”אזהרה“ – אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים.
אזהרה על גבי מכל משקה משכר
(א)
נוסח האזהרה על גבי מכל המשקה או התווית שעליו יהיה כמפורט להלן:
(1)
לעניין משקה משכר חזק –
”אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!“;
(2)
לעניין משקה משכר –
”אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת“.
(ב)
נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) יודבק או יודפס על פני מכל המשקה המשכר או על התווית שעליו כאמור בסעיף 8 לחוק.
(ג)
נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) לפי העניין יסומן באופן בולט לעין ובאותיות בצבע שחור, קריאות וזהות בהדגשתן, על רקע לבן, ייתחם במסגרת בצבע שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות באזהרה; גודל האזהרה כולה יהיה 15% משטח התווית לפחות.
אופן הכללת האזהרה בפרסומת בכתב ובדפוס
האזהרה, בנוסחה כמפורט בתקנה 2(א) לפי העניין, תיכלל בפרסומת בכתב או בדפוס, תהיה בשפת הפרסומת באופן הזה:
(1)
האזהרה תהיה באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את רקע הפרסומת, ניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן, מתוחמת במסגרת שצבעה, עובייה והדגשתה כעובי האותיות שבאזהרה;
(2)
גודל האזהרה יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת או לא יפחת מ־18 פיקסלים והאותיות של האזהרה יתפסו את רוב שטח האזהרה.
אופן הכללת האזהרה בפרסומת בעל פה
בפרסומת בעל פה האזהרה תושמע בנוסחה כמפורט בתקנה 2(א) לפי העניין, בעוצמת קול שאינה נמוכה מטווח עוצמת הקול המשודרת במקבץ הפרסומות שבו מושמעת האזהרה ובהקראה ברורה כמקובל בהקראת חדשות.
אופן הכללת האזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים
(א)
האזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים, לרבות באתר אינטרנט, שניתן לכלול בהם כתב, לרבות בפרסומת בטלוויזיה תהיה כאמור בתקנה 3 או תושמע כאמור בתקנה 4 והיא תשודר לפרק זמן של 5 שניות לפחות במהלך זמן שידור הפרסומת.
(ב)
האזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים שלא ניתן לכלול בהם כתב, לרבות פרסומת ברדיו תושמע כאמור בתקנה 4.
שמירת דינים
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, 90 ימים מיום פרסומן.
(ב)
תחילתה של תקנה 2, כאמור בסעיף 13 לחוק.


ט״ז בחשוון התשע״ד (20 באוקטובר 2013)
  • יעל גרמן
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.