חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (האמנה העולמית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו זכות יוצרים (האמנה העולמית) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו זכות־יוצרים (האמנה העולמית), התשט״ו–1955

צו בדבר הגנת יצירות זרות לפי האמנה העולמית לזכות יוצרים


ק״ת תשט״ו, 1342.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות־יוצרים, אני מורה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”האמנה“ – האמנה העולמית בדבר זכות־יוצרים שנתקבלה בג׳נבה ב־6 בספטמבר 1952.
תרגום רשמי של האמנה פורסם בכתבי אמנה מס׳ 158.
הגנת יצירה פורסמה
יצירה שפורסמה ומחברה הוא נתין או אזרח של אחת הארצות החברות באמנה, וכן יצירה שפורסמה לראשונה באחת הארצות החברות באמנה, תהיה מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.
הגנת יצירה שלא פורסמה
יצירה שלא פורסמה ומחברה היה בעת חיבורה נתין או אזרח אחת הארצות החברות באמנה תהיה מוגנת בישראל כאילו מחברה היה אזרח ישראלי.
סייג לגבי תקופת ההגנה
על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 תהיה תקופת ההגנה הניתנת בישראל ליצירות האמורות באותם סעיפים מוגבלת –
(1)
לגבי יצירה שפורסמה – לתקופת ההגנה הקבועה ליצירה מאותו סוג בארץ הפרסום הראשון;
(2)
לגבי יצירה שלא פורסמה – לתקופת ההגנה בארץ נתינותו או אזרחותו של מחברה.
קביעת ארץ הפרסום
לענין קביעת ארץ הפרסום יראו –
(1)
יצירה שמחברה הוא נתין או אזרח אחת הארצות החברות באמנה ושפורסמה לראשונה בארץ שאינה חברה כאמור – כאילו פורסמה לראשונה בארץ נתינותו או אזרחותו של מחברה;
(2)
יצירה שפורסמה כאחת בשתיים או יותר מהארצות החברות באמנה – כאילו פורסמה לראשונה באותה ארץ מהארצות האמורות שחוקיה מקנים לאותה יצירה את תקופת ההגנה הקצרה ביותר.
סייג לתחולה
הוראות צו זה לא יחולו על יצירה שצו זכות־יוצרים (אמנת־ברן), התשי״ג–1953, חל עליה.
תחילה
תחילתו של צו זה היא ביום כ״ט באלול התשט״ו (16 בספטמבר 1955).
השם
לצו זה ייקרא ”צו זכות־יוצרים (האמנה העולמית), התשט״ו–1955“.


ג׳ באלול התשט״ו (21 באוגוסט 1955)
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.