חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1560; תשפ״א, 1884, 3926.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 321(ד) ו־(ו) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2]
(א)
התקופות האמורות בסעיף 321(ד) ו־(ו) לחוק מוארכות בזה עד יום ד׳ בשבט התשפ״ב (6 בינואר 2022), ואולם ההנחיה המפורטת בפרט 2 לתוספת, לעניין סימון מזון המכיל אספארטאם – מיום י״ז בתמוז התשס״ג (17 ביולי 2003), מוארכת בזה עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) בלבד.
(ב)
הנחיות והוראות נוהל של שירות המזון שפורסמו באתר האינטרנט ערב תחילתו של החוק כאמור בסעיף 321(ד) ו־(ו) לחוק מובאות בזה בתוספת.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ד בסיוון התש״ף (16 ביוני 2020).

תוספת

(סעיף 1(ב))

רשימת ההנחיות והוראות הנוהל של שירות המזון שפורסמו באתר האינטרנט ערב תחילתו של החוק כאמור בסעיף 321(ד) ו־(ו) לחוק:


כ״ג בסיוון התש״ף (15 ביוני 2020)
  • יולי (יואל) אדלשטיין
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.