חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 1239.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9יב(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”לקוח“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;
”שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון“ – שירות שהוכרז שירות בר־פיקוח בצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב), התשע״ג–2012.
סכום עמלה מרבי
סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון יהיה 20 שקלים חדשים בחודש; סכום זה ייגבה בעד מתן שירות כאמור, הנדרש לצורך מתן שירותי ניכיון ללקוח אחד; היה הלקוח לקוח, כהגדרתו בסעיף 9ט(ו) לחוק, יהיה סכום העמלה האמור 10 שקלים חדשים בחודש.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום י״ד בתמוז התשע״ה (1 ביולי 2015).


כ״א באייר התשע״ה (10 במאי 2015)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.