חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 514; תשמ״ו, 503; תשמ״ז, 396, 965.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ב לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:


קביעת סכום עליון וסכום תחתון לניכוי
סכום המזונות שיותר לניכוי על פי סעיף 20ב לפקודה ליחיד תושב ישראל המשלם מזונות לתושב חוץ יהיה אותו חלק מסכום המזונות העולה על 6,000 שקלים לחודש (מתואם לשנת 1982; בשנת 2021, 5,690 ש״ח לחודש), ובלבד שלא יותר לניכוי אותו חלק מסכום המזונות העולה על 12,000 שקלים לחודש (מתואם לשנת 1982; בשנת 2021, 11,370 ש״ח לחודש).
התאמת סכומים ועיגולם [תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז, תשמ״ז־2]
הסכומים הנקובים בתקנה 1 יותאמו למדד לגבי כל שנת מס לפי שיעור העליה במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי של השנה הקודמת עד המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי של אותה שנת מס, והסכום המתקבל יעוגל עד לסכום של 10 שקלים חדשים הקרובים ביותר.
תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1981 ואילך.


י״ט בכסלו התשמ״ב (15 בדצמבר 1981)
  • יורם ארידור
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.