חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק לא תעמוד על דם רעך

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק לא תעמוד על דם רעך מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ״ח–1998


חובת הצלה והושטת עזרה
(א)
חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל־ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.
(ב)
המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, ”רשויות“ – משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.
החזר הוצאות ותשלומי נזק
(א)
הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל״ט–1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.
(ב)
בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא.
שמירת דינים
בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
עונשין
העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו – קנס.
ביצוע
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום 90 ימים מפרסומו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ח בסיון התשנ״ח (22 ביוני 1998).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • צחי הנגבי
  שר המשפטים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.