חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (אגרות), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1203.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(1)(ג) לפקודת בריאות העם, 1940, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין לאמור:


הגדרות
בתקנות אלה –
”תקנות האגרות“ – תקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989;
אגרה בעד תעודת רישום
בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס כאמור בתקנה 13 לתקנות סיעוד בבתי חולים, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.
אגרה בעד היתר זמני
בעד היתר זמני לעסוק בסיעוד כאמור בתקנה 15 לתקנות סיעוד בבתי חולים, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.
אגרה בעד היתר מוגבל
בעד היתר מוגבל לעסוק בסיעוד כאמור בתקנה 16 לתקנות סיעוד בבתי חולים, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


ו׳ בניסן התשע״ז (2 באפריל 2017)
  • יעקב ליצמן
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.