חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע״א–2010

1.
הגדרות
בחוק זה –
”חופשת לידה“, ”חופשה מיוחדת בלא תשלום“ – כמשמעותן בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”חיילת בשירות קבע“ – חיילת המשרתת שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;
”שחרור מהתחייבות“ – סיום שירות הקבע מכל עילה שהיא;
”השר“ – שר הביטחון או עובד משרדו שהשר הסמיכו לעניין חוק זה.
2.
הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילת בשירות קבע
(א)
גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע שהיא בהריון, בחופשת לידה, בחופשה מיוחדת בלא תשלום שלאחר חופשת לידה או בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופה מהתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת השר (בסעיף זה – היתר).
(ב)
לא ייתן השר היתר אם השחרור מהתחייבות הוא, לדעתו, בקשר להיריון, ללידה או להיעדרות החיילת בשל חופשה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לא ייתן השר היתר אלא לאחר שנתן לגורם המוסמך ולחיילת בשירות הקבע הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד)
החליט השר לתת היתר, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר.
3.

התקבל בכנסת ביום כ״ד בחשוון התשע״א (1 בנובמבר 2010).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר הביטחון
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.