לדלג לתוכן

חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ״ד–1964


שינוי תואר
בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב”פקיד מחוז“ קרי ”קצין מחוז“.
העברת סמכויות בפקודות מסויימות
הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז או לקצין מחוז בפקודה מן המפורטות בתוספת יהיו מעתה נתונים לאדם שימנה לכך השר הממונה על ביצוע אותה פקודה מבין עובדי משרדו והוא יבוא במקומם לכל ענין שבפקודות אלה; אולם רשאי השר הממונה בהסכמת שר הפנים, לקבוע כי הסמכויות והתפקידים האמורים יהיו נתונים לממונה על המחוז.
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
אצילת סמכויות הממונה על המחוז לסגניו בחיקוקים מסויימים
סמכויות ותפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז לפי כל חיקוק שלא פורט בתוספת יהיו מעתה נתונים גם לסגניו, במידה שיקבע זאת שר הפנים.
תשריר
שום דבר האמור בחוק זה אינו גורע מתקפה של כל פעולה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והיתה כדין אילו היה חוק זה בתקפו אותה שעה.
תחילה
תחילתו של חוק זה כתום שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

תוספת

[תיקון: תשל״ג]


נתקבל בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״ד (23 במרס 1963).
  • לוי אשכול
    ראש הממשלה
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.