חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן), התשמ״א–1980


ק״ת תשמ״א, 165.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


דין בעל שליטה כדין יהלומן
הוראות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 41), התש״ם–1980, יחולו גם על בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה בחברה שהיא יהלומן (להלן – בעל שליטה).
דין הפרשי הצמדה וריבית לבעל שליטה
ריבית והפרשי הצמדה שקיבל בעל שליטה בחברתו שהיא יהלומן מהחברה האמורה בעד הלוואה שנתן לה לא ייחשבו להכנסה בידיו, וריבית והפרשי הצמדה ששילם בעל השליטה במישרין או בעקיפין בעד מימון הלוואה כאמור לא ייחשבו להוצאה בידיו, והכל עד לגובה הסכום של הפרשי השער שהיו משתלמים על אותה הלוואה אילו ניתנה בדולרים.


ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980)
  • יגאל הורביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.