חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ״א–1960

כללים לשימוש במים בבריכת שחיה


ק״ת תשכ״א, 309, 529.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט–1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני קובע כללים אלה:


שימוש במים בבריכת שחיה
לא יספק אדם מים לבריכת שחיה, ולא יצרוך מים בבריכת שחיה, אלא אם הותקן בה, על ידי מחזיקה, מיתקן טיהור לשימוש חוזר במים שאושר על ידי נציב המים.
פטור כללי [תיקון: תשכ״א]
נציב המים יפטור מחזיק בריכת שחיה מהוראות סעיף 1 אם הוכיח להנחת דעתו –
(1)
שבבריכה נצרכים מי ים, מים מלוחים, או מים שאינם ראויים לשתיה או להשקאה;
(2)
שהבריכה משמשת גם כבריכת אגירה וויסות לצרכי שתיה, השקאה ותעשיה, ושהמים הנצרכים בה נכללים בכמויות המים שהותרו על ידי המוסדות המוסמכים לכך לשימוש במסגרת מטרת המים.
תחילה
תחילתם של כללים אלה, לגבי בריכת שחיה שהיתה בשימוש ערב פרסומם של כללים אלה ברשומות, היא ביום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).
השם
לכללים אלה ייקרא ”כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ״א–1960“.


י״ד בחשון תשכ״א (4 בנובמבר 1960)
  • משה דיין
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.