חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 42, 594; תשס״ו, 180, 778, 1052; תשס״ז, 526, 968; תשע״א, 620, 729, 1142; תשע״ב, 12, 232, 518, 1359; תשע״ד, 72, 410; תשע״ה, 19, 971; תשע״ו, 204, 363, 642, 642, 944; תשע״ז, 36; תשע״ח, 1714, 2280; תשע״ט, 2, 3274; תש״ף, 1396, 1499, 1508, 1725; תשפ״א, 94, 442.

הודעות: ק״ת תשפ״א, 1888.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56 ו־57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), לפי הצעת חברת רכבת ישראל בע״מ (להלן – רכבת ישראל), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ה, תשס״ז, תשס״ז־2, תשע״א, תשע״א־2, תשע״ב, תשע״ב־2, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט, תשע״ט־2, תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־4, תשפ״א, תשפ״א־2]
בתקנות אלה –
”אזורי נסיעה“ – כל אחד מאזורים אלה כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית וכן אזורים נוספים שהוגדרו בצו האמור ושבהם אין תחנות רכבת:
(1)
”אזור ארצי“ – כל אחד מאלה:
(א)
אזור 601 ובו תחנת עפולה;
(ב)
אזור 602 ובו תחנת בית שאן;
(ג)
אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;
(ד)
אזור 801 ובו תחנת אשקלון ותחנת קריית מלאכי–יואב;
(ה)
אזור 802 ובו תחנת קריית גת;
(2)
”מטרופולין באר שבע“ – אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו תחנת להבים–רהט, אזור 422 ובו תחנת אופקים, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 433 ובו תחנת דימונה;
(3)
”מטרופולין גוש דן“ – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב״ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון, כפר סבא ורעננה, אזור 222 ובו תחנות ראש העין־צפון ונתב״ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנות אשדוד עד הלום ומזכרת בתיה;
(4)
”מטרופולין חיפה“ – אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו ותחנת אחיהוד, אזור 322 ובו תחנת עתלית ותחנת כפר יהושע, אזור 331 ובו תחנת נהריה, אזור 333 ובו תחנת כפר ברוך–מגדל העמק, אזור 332 ובו תחנת כרמיאל;
(5)
”מטרופולין ירושלים“ – אזור 110 – ובו תחנות ירושלים, למעט זכות נסיעה ברכבת בין תחנות ירושלים לבין תחנת ירושלים–יצחק נבון, אזור 131 ובו תחנת בית שמש, אזור 232 ובו תחנת מודיעין;
”אזרח ותיק“ – (נמחקה);
”אמצעי תשלום מתקדם“ – יישום אלקטרוני, למעט כרטיס ”רב קו“, אשר מאפשר לאוחז בו לתקף את נסיעתו באמצעי התחבורה הציבורית השונים ולשלם בעדה באופן מאובטח, ובכלל זה ביישומון סלולרי או באמצעי סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת";
”חודש“, לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – תקופה שמיום 25 בחודש עד יום 24 בחודש העוקב;
”המנהל“ – המנהל הכללי של חברת הרכבת;
”השר“ – שר התחבורה;
”יום“, לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – פרק הזמן משעה 00:00:01 עד שעה 23:59:59;
”יישומון סלולרי“ – יישומון שמותקן בטלפון סלולרי חכם, ובכלל זה יישומון המאפשר גישה לחשבון של יוזם התשלום;
”כרטיס“ – כרטיס לנסיעה ברכבת או לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוסים וברכבת מקומית, כרטיס תקופתי, כרטיסייה, ערך צבור והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;
”כרטיס תקופתי“ – כרטיס לביצוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות ובתקופה הנקובים בו, שצוינו בו שם הנוסע ומספר תעודת הזהות שלו או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה להנחת דעתו של המנהל;
”כרטיס תקופתי יומי“ – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו ליום הנקוב בו, ועד השעה 4:30 בבוקר ביום שלמחרת;
”כרטיס תקופתי חודשי־פרברי“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי חודשי־בין עירוני“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי ל־30 ימים“ – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו למשך 30 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו;
”כרטיס תקופתי סמסטריאלי“ – כרטיס תקופתי לסטודנט לסמסטר א׳ בין ה־15 באוקטובר ועד ה־1 במרס של השנה העוקבת או לסמסטר ב׳ בין ה־22 בפברואר ועד ה־31 ביולי לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת מקומית או לנסיעה באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;
”כרטיס תקופתי לשבעה ימים“ – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי נסיעה הנקובים בו, שתוקפו ל־7 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו ועד ל־4:30 בבוקר של היום שלמחרת היום השביעי;
”כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט“ – כרטיס תקופתי לסטודנט ל־12 חודשים רצופים בין ה־15 באוקטובר ועד ה־15 באוקטובר בשנה העוקבת לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת מקומית או לנסיעה באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;
”לוח זמנים“ – לוח זמנים לנסיעה ברכבת בכל אחד מהקווים שמפרסם המנהל, כפי שהוא בתוקף מזמן לזמן;
”הלמ״ס“ – ”הלשכה“ כהגדרתה בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב–1972;
”מרחק נסיעה“ – מדרגת טווח מרחק אווירי בקילומטרים מנקודת המוצא אל נקודת היעד כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
”סטודנט“ – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס״ז–2007, אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ״ט–1988 או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך, אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו, ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה;
”ערך צבור“ – סכום כספי הנטען בכרטיס והמקנה זכויות לנסיעה ברכבת לפי דמי הנסיעה הקבועים בצו דמי נסיעה ברכבת;
”קוד“ – סימול מחיר כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
”קו“ – קו נסיעה בין תחנת יציאה לבין תחנת יעד;
”קו עירוני“ – (נמחקה);
”קו פרברי“ – (נמחקה);
”קווים בין־עירוניים“ – (נמחקה);
”קופה“ – לרבות מכונה אוטומטית להנפקת כרטיסים, תמורת תשלום דמי נסיעה;
”רכבת“ – כהגדרתה בפקודה למעט רכבת מקומית כהגדרתה בסעיף 6 לפקודה;
”רכבת ישירה“ – (נמחקה);
”רכבת מקומית“ – כהגדרתה בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית;
”שירות מקום שמור“ – הקצאה של מקום ישיבה מסומן בקרון של רכבת, תמורת תשלום כאמור בתקנה 4;
”תחנות באר־שבע“ – כל אחת מאלה: תחנת באר־שבע מרכז ותחנת באר־שבע צפון;
”תחנות ביניים“ – כל תחנה שבין תחנת המוצא לתחנת היעד;
”תחנות בת ים“ – כל אחת מאלה: תחנת יוספטל ותחנת קוממיות;
”תחנות חולון“ – כל אחת מאלה: תחנת צומת חולון ותחנת וולפסון;
”תחנות כפר סבא“ – כל אחת מאלה: תחנת נורדאו ותחנת סוקולוב;
”תחנות לוד רמלה“ – כל אחת מאלה: תחנת לוד, תחנת גני אביב ותחנת רמלה;
”תחנות מודיעין“ – כל אחת מאלה: תחנת מודיעין מרכז ותחנת פאתי מודיעין;
”תחנות נתניה“ – כל אחת מאלה: תחנת נתניה ותחנת ספיר;
”תחנות פתח תקוה“ – כל אחת מאלה: תחנת סגולה ותחנת קרית אריה;
”תחנות חיפה“ – כל אחת מאלה: תחנת חוף הכרמל, תחנת בת גלים ותחנת חיפה מרכז;
”תחנות ירושלים“ – כל אחת מאלה: תחנת ירושלים–מלחה, תחנת ירושלים–גן החיות, תחנת ירושלים–יצחק נבון;
”תחנות קריות“ – כל אחת מאלה: תחנת קרית מוצקין, תחנת קרית חיים;
”תחנות רעננה“ – כל אחת מאלה: תחנת רעננה דרום ותחנת רעננה מערב;
”תחנות תל־אביב“ – כל אחת מאלה: תחנת האוניברסיטה, תחנת תל־אביב מרכז, תחנת השלום ותחנת ההגנה;
”תיקוף באמצעי תשלום מתקדם“ – תיאום בין אמצעי התשלום המתקדם, להתקן שמותקן או שקשור באמצעי התחבורה הציבורית השונים לשם אישור הנסיעה והתשלום בעדה ובכלל זה סריקה של ההתקן, ולעניין יישומון סלולרי – תיאום כאמור וכן סימון יעד הנסיעה ביישומון;
”תקרת סכום מדרגות ההנחה בחיוב חודשי“ – גובה התשלום בעד כל הנסיעות שביצע נוסע באותו חודש וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר תיקבע לפי תקרת מדרגות ההנחה לסכום החיובים היומיים באותו חודש כמפורט בפרט 7 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
”תקרת חיוב יומית“ – מגבלת גובה התשלום בעד כל הנסיעות שביצע נוסע באותו יום וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר תיקבע לפי מדרגת מרחק הנסיעה הבודדת הרב ביותר של הנוסע באותו יום כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.
דמי נסיעה ברכבת [תיקון: תשע״א, תשע״א־2, תשע״ב, תשע״ב־2, תשע״ד־2, תשע״ו, תשע״ו־2]
(א)
דמי הנסיעה ברכבת ישולמו לפי תחנות יציאה ויעד או לפי אזורי הנסיעה הנקובים בכרטיס כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת; כרטיס מקנה זכות נסיעה באזורי הנסיעה הנקובים בו או מתחנת היציאה אל תחנת היעד הנקובות בו, לא כולל ירידה בתחנת ביניים – אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל אותה תחנת ביניים גבוהים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרט 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
(2)
בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
(3)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
[תיקון: תשע״ו־2]
(נמחקה).
תוספת שירות מקום שמור [תיקון: [הודעות]]
בעד שירות מקום שמור ישולמו, נוסף על דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, 5 שקלים חדשים.
תוספת לרכישה של כרטיס ברכבת
(א)
נוסע שאין בידו כרטיס, ישלם לפקיד רכבת את דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, בתוספת כפל דמי הנסיעה, ובלבד שהתוספת לא תעלה על הקבוע בסעיף 17(א) לפקודה.
(ב)
לא ניתן היה לרכוש כרטיס בקופת התחנה שבה עלה הנוסע לרכבת, לא תחול עליו התוספת לפי תקנת משנה (א).
(ג)
היה לפקיד רכבת ספק בדבר התחנה שבה עלה לרכבת נוסע שאין בידו כרטיס, יהיו דמי הנסיעה שישלם כאמור בתקנת משנה (א), סכום דמי הנסיעה מתחנת היציאה של אותה רכבת.
עדכון דמי נסיעה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו־2, תשע״ו־3, תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־4, תשפ״א, תשפ״א־2]
(א)
דמי הנסיעה לפי תקנה 2, התוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4, תקרת החיוב היומית לפי פרט 5 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ותקרת סכום הנחה לפי פרט 6 לתוספת בצו האמור, יעודכנו ב־1 בפברואר (להלן – יום העדכון) של כל שנה, לפי שיעור השינוי בין נתוני העדכון שבטור ה׳ לבין נתוני הבסיס שבטור ד׳ לצדם, של כל רכיב כמפורט בטור א׳ לפי מדד הלמ״ס שבטור ב׳ ובהתאם למשקלו בסל התשומות שבטור ג׳, והכול כמפורט בטבלת הסל שלהלן:
טור א׳
רכיב
טור ב׳
מדד הלמ״ס
טור ג׳
משקל הסל בתקופת הבסיס – נובמבר 2019
טור ד׳
נתוני הבסיס – מדדי חודש נובמבר 2019
טור ה׳
נתוני העדכון
שכרמדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – התמורה למשרת שכיר (440080), (ינואר 2020 = 100.0) המפורסם על ידי הלמ״ס58%99.6מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – התמורה למשרת שכיר (440080), (ינואר 2020 = 100.0) – הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ״ס
דלקמדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – דלק, שמנים ונוזלי קירור (440140), ינואר 2020 = 100.0), המפורסם על ידי הלמ״ס19.00%95.8מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – דלק, שמנים ונוזלי קירור (440140), (ינואר 2020 = 100.0), הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ״ס
שכר מינימוםשכר המינימום במשק.2.2%5,300.00שכר המינימום במשק הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון
ביטוחמדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – ביטוח (כל חברות האוטובוסים), (440360) (ינואר 2020 = 100.0) שפרסם הלמ״ס4.2%83.5מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – ביטוח (כל חברות האוטובוסים), (440360) (ינואר 2020 = 100.0) הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ״ס
הוצאות אחרותמדד המחירים לצרכן – כללי (120010) (ממוצע 2018 = 100.0) שפרסם הלמ״ס16.6%100.8מדד המחירים לצרכן – כללי (120010) (ממוצע 2018 = 100.0) הידוע ביום 31.12 שפרסם הלמ״ס
סך הכול 100.00%  
(ב)
בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל הקרוב.
(ג)
המפקח על המחירים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה טרם עדכון המחיר לפי תקנת משנה (א), את המחירים, כפי שהשתנו לפי תקנה זו.
פטור [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־2]
נוסע מן המפורטים בטור א׳ להלן, המציג תעודה תקפה כמפורט לצדו בטור ב; פטור מתשלום דמי נסיעה לפי תקנה 2:
טור א׳טור ב׳
ילד שגילו אינו עולה על 5 שנים – בליווי נוסע בעל כרטיס תקף, למעט קבוצת ילדים שגיל כל אחד מהם אינו עולה על 5 שנים, המלווים על ידי גננת, מורה או מדריךתעודה להנחת דעתו של המנהל
מתנדב בשירות לאומי(נמחק);
עיוור, בין אם הוא מלווה בכלב נחייה ובין אם לאותעודה המאשרת את עיוורונו
חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא וחניך במכינה קדם צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות הקדם צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש״ע–2009, חניך במכינה קדם־צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות, כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח–1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע״ד–2014תעודה המעידה על מעמדו כאמור בטור א׳ להנחת דעתו של המנהל
הנחות לזכאים [תיקון: תשס״ו־2, תשע״ב־2, תשע״ב־4, תשע״ה־2, תשע״ו, תשע״ו־2]
על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם נוסע מן המפורטים בטור א׳ להלן את דמי הנסיעה כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת, בניכוי האחוזים המפורטים לצדו בטור ב׳, ובלבד שבידו תעודה תקפה כמפורט בטור ג׳ ובכפוף לאמור בטור ד׳:
 טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳
(1)(נמחק)   
(2)מלווה לעיוור (ניתן למלווה אחד בלבד)50%תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה 
(3)(נמחק)   
(4)(נמחק)   
(5)(נמחק)   
(6)(נמחק)   
(7)נוסעים בקבוצת נוסעים מאורגנת המונה 20 איש ומעלה, הנוסעים יחד מתחנת המוצא לתחנת יעד, בתיאום עם מנהל תחנת היציאה, ובלבד שהנסיעה אינה מתבצעת בין 06:30 ל־09:00 או 16:00 ל־19:0050%  
(8)נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י״ב, וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988 (להלן – חוק חינוך מיוחד), שטרם מלאו לו 2150%תעודה המאשרת את גילו או אישור כי הוא תלמיד בבית ספר או במוסד חינוך מיוחדברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה של 6 נסיעות או של 12 נסיעות
(9)נכה, לרבות נכה צה״ל ונכה פעולות איבה33%תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו שנתן המוסד לביטוח לאומי, תעודת חבר בארגון נכי צה״ל, או תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, לפי הענייןברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה של 6 נסיעות או של 12 נסיעות
(10)מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי)33%אישור על קבלת קצבה או השלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומיברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה של 6 נסיעות או של 12 נסיעות
כרטיסי הנחה [תיקון: תשס״ה, תשע״א, תשע״א־2, תשע״א־3, תשע״ב־2, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ח]
(א)
כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי ל־30 ימים, או כרטיס תקופתי שבועי או כרטיס ערך צבור או כרטיסייה, בקווים המפורטים בטור א׳ בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב׳, יהיו כמפורט בטור ג׳:
 טור א׳טור ב׳טור ג׳
(1)(נמחקה);
(2)(נמחקה);
(3)כל הקוויםנוסע רגילכרטיס תקופתי ל־30 ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.
כרטיס תקופתי לשבעה ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים בכפולות שלא יעלו על 8;
(4)(נמחקה);
(5)כל הקוויםסטודנט שבידו כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט או כרטיס תקופתי סמסטריאליכרטיס לכיוון אחד – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(1) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
(6)כל הקוויםסטודנט שבידו כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט או כרטיס תקופתי סמסטריאליכרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצויינו עליהם – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(2) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
(7)כל הקוויםסטודנטכרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצויינו עליהם – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(3) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;
(8)(נמחקה);
(9)(נמחקה);
(10)כל הקוויםכל נוסעכרטיס בערך צבור או בכרטיסייה של 12 נסיעות – דמי הנסיעה לנסיעה בודדת כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת בניכוי 20% מחושבים כמפורט בפרט 1ז לתוספת האמורה.
(ב)
על אף האמור בתקנה 2(א), בעד כרטיס לנסיעה משולבת כמפורט בפרט 2ה בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ישולמו דמי נסיעה כאמור באותו פרט.
הנחות בתשלום באמצעי תיקוף תשלום מתקדמים [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־4, תשפ״א, תשפ״א־2]
(א)
ההנחות המנויות בתקנה 8 יחולו על נוסע המשלם באמצעות אמצעי תיקוף ותשלום מתקדמים בתשלום בעד נסיעה בודדת בלבד;
(ב)
ההנחות המנויות בתקנה 9 לא יחולו על תשלום באמצעי תשלום מתקדמים.
אזרח ותיק [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו־4, תש״ף]
אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש״ן–1989, זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין־עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.
אי מתן כפל הנחות
נוסע ברכבת יהא זכאי להנחה אחת בלבד בדמי הנסיעה מההנחות המפורטות בתקנות אלה, לפי הגבוהה שביניהן.
עיגול דמי הנסיעה
דמי הנסיעה לפי תקנות אלה ישולמו כשהם מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.
מס ערך מוסף
דמי הנסיעה והתוספות לפי תקנות אלה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
ביטול
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשנ״ז–1997 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תשס״ה, תשס״ו, תשס״ו־3, תשס״ז, תשס״ז־2, תשע״ב־2]

תוספת (בוטלה)


ח׳ בתשרי התשס״ה (23 בספטמבר 2004).
  • מאיר שטרית
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.