חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל״ה–1975

תקנות בדבר ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות


ק״ת תשל״ה, 725; תשל״ו, 298; תשל״ז, 375; תשל״ח, 874; תש״ם, 728; תשמ״ב, 311; תשמ״ג, 818, 1212; תשמ״ד, 1641; תשמ״ה, 1182; תשמ״ו, 828; תשמ״ז, 806; תשמ״ט, 144; תש״ן, 261; תשנ״א, 348; תשנ״ב, 520; תשנ״ג, 256; תשנ״ד, 278; תשנ״ו, 218; תשנ״ז, 131; תשנ״ח, 83; תשנ״ט, 176; תש״ס, 400; תשס״א, 329; תשס״ב, 348; תשס״ג, 529; תשס״ד, 134; תשס״ה, 313; תשס״ו, 117; תשס״ז, 410; תשס״ח, 179; תשס״ט, 210; תש״ע, 105; תשע״א, 1026; תשע״ב, 506; תשע״ג, 622; תשע״ד, 455; תשע״ה, 563; תשע״ו, 516; תשע״ז, 473; תשע״ח, 658; תשע״ט, 1594; תש״ף, 292; תשפ״א, 1036.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(10) ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות [תיקון: תשל״ו, תשל״ז, תשל״ח, תש״ם, תשמ״ב, תשמ״ז]
(א)
הוכיח אדם להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנות המס 1973 או 1974 רכש קופה רושמת חדשה והחל להשתמש בה לראשונה באחת משנות המס האמורות, יהיה זכאי לנכות מהכנסתו, בנוסף על הניכוי לפי סעיף 21 לפקודה, סכום השווה ל־600% מסכום הניכוי השנתי שהוא זכאי לו לפי סעיף 21 האמור בשל אותה קופה בשנתיים הראשונות לשימוש בה, ובלבד שהניכוי לא יעלה על 3,000 לירות בכל אחת משתי השנים.
(ב)
הוכיח אדם להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס המפורטת בתוספת רכש קופה רושמת חדשה או מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה חדשה, והחל להשתמש בה לראשונה בשנת המס המפורטת בתוספת, יהיה זכאי לנכות מהכנסתו, יחד עם הניכוי לפי סעיף 21 לפקודה, סכום כולל שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת לגבי כל אחד מסוגי הקופות המפורטות בה בשנת המס הראשונה לשימוש בה וניכוי של 25% מיתרת המחיר המקורי, לאחר הפחתת הסכום האמור, בכל אחת מארבע שנות המס שלאחריה; לא עלה המחיר המקורי של הקופה הרושמת או של המכונה להוצאת כרטיסי נסיעה על הסכום הנקוב לגביה בתוספת לענין השנה הראשונה לשימוש בה, יותר בניכוי מלוא המחיר המקורי.
(ג)
הוכיח תושב ישראל שבבעלותו מכונה חדשה להוצאת כרטיסי נסיעה המושכרת לאדם המשתמש בה ברכבו כשהרכב הוא לצורך ייצור הכנסתו, יותר לו ניכוי כאמור בתקנת משנה (ב) בעד כל מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה אשר הושכרה על ידו לראשונה בשנים כאמור בתקנת משנה (ב).
(ד)
לענין תקנות אלה –
(1)
”קופה רושמת“ ו”מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה“ – כמשמעותן בהגדרת ”סרט קופה רושמת“ שבהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג–1973 (להלן – הוראות מס הכנסה);
(2)
”מסופון“ – מכשיר אלקטרוני נייד המיועד לעריכת שוברי קבלה וחשבוניות העונים לתנאים הקבועים בסעיפים 5, 9(א), 18(א) ו־21(ב)(2) להוראות מס הכנסה.
דין הניכוי
הניכוי לפי תקנות אלה דינו לענין המחיר המקורי בסעיף 21, לגבי סך כל ניכויי הפחת שיותרו לפי סעיף 23, לענין סך כל הפחת לפי סעיף 27, ולענין יתרת המחיר המקורי בסעיף 88 לפקודה – כניכוי פחת.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל״ה–1975“.
[תיקון: תשמ״ב]

תוספת

[תיקון: תשמ״ג, תשמ״ד, תשמ״ה, תשמ״ו, תשמ״ז, תשמ״ח, תשמ״ט, תש״ן, תשנ״א, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ד, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תשנ״ט, תש״ס, תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ז, תשס״ח, תשס״ט, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ג, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז, תשע״ח, תשע״ט, תש״ף, תשפ״א]
שנת מסקופה רושמת
בשקלים
מכונה להוצאת
כרטיסי נסיעה
בשקלים
19751000
197610001000
197716001600
197816001600
197928002800
198028002800
1981600010000
198212,00020,000
198335,00050,000
1984250,000250,000
שנת מסקופה רושמת
בשקלים חדשים
מכונה להוצאת
כרטיסי נסיעה
בשקלים חדשים
1985750550
שנת מסקופה רושמת
בשקלים חדשים
מכונה להוצאת
כרטיסי נסיעה
בשקלים חדשים
מסופון
בשקלים חדשים
19861,2007501,500
19871,4009002,000
19881,7001,1002,500
1989200013003000
1990240016003600
19912,9001,9004,300
19923,5002,3005,000
19933,8002,5005,500
19944,2002,7506,000
19954,5002,9006,500
19965,1003,2007,300
19975,5003,5007,900
19985,7003,6008,200
19996,1003,9008,800
20006,1003,9008,800
20016,2003,9008,900
20026,6004,2009,500
20036,6004,2009,500
20046,6004,2009,500
20056,7004,3009,700
20066,9004,4009,900
20077,0004,40010,000
20087,3004,70010,500
20097,5004,80010,800
20107,7004,90011,000
20117,9005,10011,400
20128,1005,10011,600
20138,2005,20011,800
20148,2005,20011,800
20158,2005,20011,800
20168,1005,20011,700
20178,1005,20011,700
20188,2005,20011,800
20198,2005,20011,900
20208,2005,20011,800


ב׳ בשבט תשל״ה (14 בינואר 1975)
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.