חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 760.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(ד) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנה זו –
”תקרת הניכוי“ – הסכום שמתקבל ממכפלת השיעורים הקבועים כניכוי בסעיפים 47(ב)(1) או 47(ב)(2) לפקודה, הכל לפי הענין, בתקרת ההכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47(א)(1).
ניכוי מוגדל
שעור הניכוי לפי סעיף 47(ב) לפקודה בשל תשלומים בעד תגמולים או קיצבה שזכאי לו יחיד שמלאו לו בתחילת שנת המס 50 שנה, יהיה –
(א)
(1)
10.5% מהכנסתו המזכה, שחל עליה סעיף 47(ב)(1) לפקודה ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על תקרת הניכוי;
(2)
מי ששילם בעד קיצבה בלבד והסכום ששילם עולה על הסכום המותר בניכוי על פי פסקה (1), בתוספת 5% מהכנסתו המזכה, יותר לו, בשל החלק העודף, ניכוי נוסף עד ל־6% מאותה הכנסה, ובלבד שהסכום הכולל של הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.
(ב)
7.5% מהכנסתו המזכה שחל עליה סעיף 47(ב)(2) לפקודה ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה משנת המס 1979.


כ״ט בכסלו תש״ם (19 בדצמבר 1979)
  • יגאל הורביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.