חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס״ג–2003


ק״ת תשס״ג, 525.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 105יד(א)(6) ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”נייר ערך“ – כהגדרת ניירות ערך בסעיף 105יא לפקודה, של חברה תושבת ישראל.
פטור ממס
רווח הון של תושב חוץ ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, יהיה פטור ממס אם התקיימו כל אלה:
(1)
רווח ההון אינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל;
(2)
נייר הערך נרכש על ידי תושב החוץ לאחר רישום מניותיה של החברה בבורסה מחוץ לישראל;
(3)
על רווח ההון לא חלות הוראות סעיף 101 לפקודה, הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


י״ג בשבט התשס״ג (16 בינואר 2003)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.