תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים), התשע״ה–2014


ק״ת תשע״ה, 462.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18א ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מחמם מים“ – מחמם מים סולרי, לרבות אוגר וקולט ומחמם מים חשמלי;
”מחמם מים חשמלי“ – מיתקן לחימום מים בעזרת חשמל, כמשמעותו בתקן ישראלי רשמי 69, מחממי מים חשמליים: בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי;
”מחמם מים סולרי“ – מיתקן לחימום מים בעזרת אנרגיית השמש כמשמעותו בתקן ישראלי רשמי 579 חלק 2, מערכות סולריות לחימום מים: אוגרי מים וקולט כמשמעותו בתקן ישראלי רשמי 579 חלק 1, מערכות סולריות לחימום מים: קולטים שטוחים.
תחולה
(1)
תקופת אחריות למחמם מים היא ארבע שנים; לגוף החימום, תרמוסטט, לרבות דיפרנציאלי, משאבה במערכת סולרית, ברז ערבול וסתימת אבן – שנה;
(2)
יראו כאילו בתקנה 4, במקום תקנת משנה (א) נאמר
”(א)
אחריות יצרן מחמם המים כוללת גם אחריות להתקנתו; ואולם דרש היצרן כתנאי להפעלת מחמם המים כי ההתקנה תתבצע על ידו או על ידי מי מטעמו, תחול האחריות להתקנה בתנאי שהצרכן ביצע את ההתקנה על ידי היצרן או מתקין מטעמו; היצרן יציין דרישה זו במפורש בתעודת האחריות ויפרט בה את רשימת המתקינים מטעמו; אם היצרן מוכר את מחמם המים, יפנה את הצרכן בעת המכירה לדרישה זו; בוצעה התקנה על ידי מתקין שאינו מטעמו של היצרן, תחול האחריות להתקנה על המתקין אשר יגלה לצרכן קודם להתקנה כי אחריות היצרן להתקנה לא חלה וייתן לו תעודת אחריות המפרטת את חיוביו לתיקון כל קלקול שנובע מההתקנה, לתקופה של 3 שנים.“;
(3)
יראו כאילו בתוספת הראשונה, בטור א׳, בסופו יבוא ”מחמם מים“, כהגדרתו בתקנות אלה;
(4)
יראו כאילו בתוספת השנייה נאמר –
(א)
בטור א׳, בסופו יבוא ”מחמם מים“, כהגדרתו בתקנות אלה;
(ב)
בטור ב׳, בסופו יבוא ”3 ימים, ואם סופק לצרכן מחמם מים חלופי – 14 ימים“.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015).


כ״ה בכסלו התשע״ה (17 בדצמבר 2014)
  • נפתלי בנט
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.