לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ״ה–1985


ק״ת תשמ״ה, 1246.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 (הגדרת ”עובד עצמאי“) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


שיטת חישוב ממוצעים
לענין הגדרת ”עובד עצמאי“ שבסעיף 1 לחוק יחושב הממוצע –
(1)
לגבי שעות עבודה – על ידי חלוקה לארבע של שעות העבודה של מבוטח בתקופת תשלום;
(2)
לגבי הכנסה – על ידי חלוקה לשלוש של ההכנסה ברבעון שחושבה כאמור בתקנה 23 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל״א–1971.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב ממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשכ״ה–1965 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).


י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.