חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 295; תשס״ד, 656.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 129ב(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”נייר ערך“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”עסקה עתידית“ – כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה;
”עסקה עתידית בנייר ערך זר“ – עסקה עתידית שהיא התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד ניירות ערך זרים, הפרשי ניירות ערך זרים או הפרשי מדד ניירות ערך זרים.
קביעת נייר ערך זר [תיקון: תשס״ד]
נייר ערך זר הוא כל אחד מאלה:
(1)
נייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, מחוץ לישראל או המיועד לפי תשקיף הנפקתו להיסחר כאמור, למעט –
(א)
נייר ערך של חברה תושבת ישראל;
(ב)
נייר ערך של חברה תושבת חוץ הנסחרת גם בבורסה בישראל וגם בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל;
(2)
איגרת חוב שהוציאה מדינת חוץ או רשות שלטונית במדינה כאמור;
(3)
יחידה או תעודת השתתפות של קרן נאמנות תושבת חוץ, שאישרה הרשות המוסמכת במדינה שבה הוצאה;
(4)
עסקה עתידית בנייר ערך זר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


כ״ט בכסלו התשס״ג (4 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.