חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשמ״א–1980


ק״ת תשמ״א, 172. הודעות: (להשלים)...


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


גובה האגרה השנתית [תיקון: [הודעות]]
האגרה השנתית לפי סעיף 13 לחוק היא 191 שקלים חדשים (המתואם לשנת 2021; 100 שקלים מתואמים לספטמבר 1980).
הצמדה למדד
(א)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
עלה המדד לחודש ספטמבר של שנה פלונית (להלן – המדד החדש) לעומת המדד לחודש ספטמבר 1980 (להלן – המדד היסודי), יוגדל ב־1 בינואר שלאחר חודש ספטמבר הנדון סכום האגרה שנקבעה בתקנות אלה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג)
כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לחמשת השקלים הקרובים.
(ד)
שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את האגרה כפי שהיא תוקנה עקב עליית המדד.
ביטול
תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשל״ז–1977 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום כ״ה בטבת התשמ״א (1 בינואר 1981).


י״ג בחשון התשמ״א (23 באוקטובר 1983)
  • ישראל כץ
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.