לדלג לתוכן

צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 262; תשע״ב, 1648; תשע״ד, 1560; תשע״ח, 2150; תשע״ט, 1508; תשפ״ב, 1818.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ד(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:


המספר המרבי של שופטים במחלקה הכלכלית [תיקון: תשע״ב, תשע״ד, תשע״ח, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
המספר המרבי של שופטים שימונו לכהונה במחלקה הכלכלית בבית המשפט תל־אביב–יפו הוא עשרה שופטים ובמחלקה הכלכלית בבית המשפט בחיפה הוא שלושה שופטים, ואולם אם השופטים שמונו כאמור או מי מהם מנוע מלשבת בדין, יהיה המספר המרבי של שופטים, עד להסרת המניעה כאמור, שישה בבית המשפט בחיפה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופת פגרת הקיץ של בתי המשפט כמשמעותה בתקנה 1(3) לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג–1983, יהיה המספר המרבי של שופטים במחלקה הכלכלית, בבית המשפט בתל־אביב–יפו שנים עשר ובבית המשפט בחיפה שבעה.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום ח׳ בטבת התשע״א (15 בדצמבר 2010).


ב׳ בטבת התשע״א (9 בדצמבר 2010)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.