תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ״ג–1983


ק״ת תשמ״ג, 936, 1816; תשמ״ד, 1818.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, וסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח–1957, אני מתקין תקנות אלה:


פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ב)(6) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות אלו יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור בלבד.


הגדרות [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ד]
בתקנות אלה –
”דגים“ – כמשמעותם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א–1981, לרבות שימורי דגים ומוצרי מזון שדגים נכללים בהרכבם;
”שיטת בדיקה“ – שיטת הבדיקה המפורטת ב־Chapter 18.067 Fluorometric Method (29) Official Final Action, שב־Oficial Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, Ed. 13, 1980, Washington (p. 296)‎, או כל מהדורה מאוחרת יותר, שהופקד בספרית משרד הבריאות בירושלים, רח׳ המלך דוד 18;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
הסדרת הייצור
לא ייצר אדם לשם מכירה, לא ישווק ולא יציע למאכל אדם דגים, שתכולת ההיסטמינים בהם, שנקבעה בהתאם לשיטת הבדיקה, עולה על 20 מ״ג ל־100 גרם דגים.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״א בשבט התשמ״ג (25 בינואר 1983)
  • ברוך מודן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.