תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1344; תשמ״ט, 231.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


[תיקון: תשמ״ט]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ט]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ט]
(בוטלה).
תנאי העסקה
לא יעסיק בית חולים מורשה לעסוק בסיעוד אלא בהתקשרות ישירה עם אותו מורשה בין אם הוא עובד במשכורת ובין אם הוא עובד בשכר ובין ללא גמול, ובית החולים או מנהלו או בעליו ישלמו לו במישרין את גמול עבודתו, במידה שהוא זכאי לו כאמור.
[תיקון: תשמ״ט]
(בוטלה).


כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981)
  • ברוך מודן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.