חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל״ח–1978

תקנות בדבר ניכוי הוצאות מסויימות לימאים


ק״ת תשל״ח, 493; תש״ם, 1102; תשמ״ב, 312, 631; תשנ״ב, 1210.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו־31 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ב, תשמ״ב־2]
בתקנות אלה –
”כלי שיט“ – כלי שיט הרשום במרשם הישראלי או החייב רישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960;
”ימאי“ – יחיד המועסק בכלי שיט במסע בינלאומי לפחות חמישים יום בשנת מס אחת או 50 ימים ברציפות בשתי שנות מס;
”מסע בינלאומי“ – מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת הכוללת שהייה בנמל שאינו ישראלי או בשליטה ישראלית, לרבות שהייה בים מול חוף חדרה לשם פריקת פחם בסיומו של מסע כאמור.
ניכוי לימאי [תיקון: תש״ם, תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשנ״ב]
ימאי זכאי לנכות מהכנסת העבודה שלו סכום ששילם לו מעבידו במטבע חוץ, ובלבד שלא יעלה על 50% מהכנסת העבודה שלו בכלי השיט או על סכום השווה ל־41 דולר של ארצות הברית של אמריקה, בעד כל יום שבו הוא מועסק בכלי שיט במסע בינלאומי, לפי הסכום הנמוך שביניהם; לענין פריקת פחם בים מול חוף חדרה ייחשב יום העסקה במסע בינלאומי, שהייה בכלי השייט של עשרים וארבע שעות רצופות כשהעסקתו כאמור אושרה בידי מעבידו לצורך עבודתו כימאי.
סייג לניכוי הוצאות מסויימות
תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1975.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל״ח–1978“.


ח׳ בטבת תשל״ח (18 בדצמבר 1977)
  • שמחה ארליך
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.