לדלג לתוכן

ספר החוקים הפתוח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
(הופנה מהדף ספר החוקים)
ספר החוקים הפתוח
ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח – לדף הפרויקט

חוקים לפי סדר אלפביתי[עריכה]

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

א[עריכה]

החוק העותומני על האגודות [תקנות]
תקנות החוק העותומני על האגודות (דיווח ושקיפות)
פקודת האגודות השיתופיות [תקנות]
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי)
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות)
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים)
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד)
תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות)
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)
תקנות האגודות השיתופיות (חברות)
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד)
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ)
הודעה בדבר סוגי אגודות שיתופיות
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות)
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק)
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים)
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש)
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש)
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות)
אגרות חקלאיות [תקנות]
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד)
חוק אוויר נקי [תקנות]
תקנות אוויר נקי (אגרות)
תקנות אוויר נקי (איכות אויר)
תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)
תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה)
תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב)
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)
תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה)
תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמן משומש)
חוק אומנה לילדים [תקנות]
תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון)
תקנות אומנה לילדים (הכשרת מפקחים)
תקנות אומנה לילדים (מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץ-ביתית)
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים) [תקנות]
תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)
תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת)
הוראות אזור סחר חפשי באילת (סימון טובין)
הוראות אזור סחר חפשי באילת (פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם)
חוק אזורי נמל חפשיים [תקנות]
תקנות אזורי נמל חפשיים (אגרות)
תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים)
תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים) (אילת)
תקנות אזורי נמל חפשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהם)
תקנות אזורי נמל חפשיים (פרסום אישור מיזם מורשה)
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל [תקנות]
צו אזורים חופשיים לייצור בישראל (עבירה על בטחון המדינה)
חוק האזרחות [תקנות]
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
תקנות האזרחות
תקנות האזרחות (המצאת כתבי בי-דין)
תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות)
חוק האזרחים הותיקים [תקנות]
תקנות האזרחים הוותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע)
תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק)
חוק האחריות למוצרים פגומים
חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן [תקנות]
תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין-לאומית)
חוק איגודי ערים [תקנות]
תקנות איגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות)
צו איגוד ערים (הוראות אחידות)
חוק אימוץ ילדים [תקנות]
תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש)
תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת)
תקנות אימוץ ילדים (הוראות בדבר שמירה נפרדת וחסויה של פרטי הורה שני והשימוש בהם)
תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי)
תקנות אימוץ ילדים (הסכמת הורה)
תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום)
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי)
תקנות פנקס האימוצים
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת)
חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות) [תקנות]
תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות)
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור [תקנות]
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)
חוק איסור אלימות בספורט [תקנות]
תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור אלימות בספורט)
חוק איסור גידול חזיר [תקנות]
תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה)
חוק איסור הונאה בכשרות [תקנות]
תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה)
תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הונאה בכשרות)
חוק איסור הכחשת השואה
חוק איסור הלבנת הון [תקנות]
תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע)
תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה)
תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה)
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע)
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע)
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע)
תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות ערך)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למחלקה לחקירת שוטרים)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)
תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי)
צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע)
צו איסור הלבנת הון (קביעת יחידה לעניין סעיף 30(ג1)(1) לחוק)
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה [תקנות]
תקנות איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה (סימון כלב בתהליך הכשרה)
חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאים) (הוראת שעה) [תקנות]
תקנות איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) (סמכויות הוועדה המייעצת)
חוק איסור לשון הרע
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים [תקנות]
תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים)
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים)
חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך
חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים
חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת)
חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) [תקנות]
תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס)
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
חוק אכיפת פסקי-חוץ [תקנות]
תקנות סדר הדין האזרחי (אכיפת פסקי-חוץ)
תקנות אכיפת פסקי חוץ (אמנה עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה)
חוק אכסון עולים בדירות שכורות
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)
חוק אמנת האיגוד הבין-לאומי לפיתוח
חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח [תקנות]
תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (פרישה והשעיית חברות, השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים)
חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות [תקנות]
תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות, זכויות יתר ופטורים)
חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח [תקנות]
תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר)
חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות
חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון [תקנות]
תקנות אמנת החברה הבינלאומית למימון (חסינות וזכויות-יתר)
חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח [תקנות]
תקנות אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (חסינות, זכויות יתר והסכמי חליפין)
חוק האנטומיה והפתולוגיה [תקנות]
תקנות האנטומיה והפתולוגיה
תקנות האנטומיה והפתולוגיה (ניתוחים במקרים מיוחדים)
חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם [תקנות]
תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים)
חוק האפוטרופוס הכללי [תקנות]
תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים)
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע)
תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר)
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים [תקנות]
תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה [תקנות]
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת)
הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות)
חוק ארוחה יומית לתלמיד
פקודת האריסים (הגנה) [תקנות]
תקנות ההגנה על אריסים (סדרי הדין)
חוק הארכיונים [תקנות]
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות)
תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת)
תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים)
תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם)
חוק אשראי הוגן (חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות) [תקנות]
תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת"
תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין)

ב[עריכה]

חוק הבוררות [תקנות]
תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ)
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות
חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית‎
פקודת בזיון בית משפט [תקנות]
תקנות בזיון בית משפט (סדרי דין בשיקול נוסף)
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) [תקנות]
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)
הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים)
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)
חוק בחירות לגופים ציבוריים
חוק הבחירות לכנסת [תקנות]
תקנות הבחירות לכנסת
כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית)
כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית)
תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא)
כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ובדבר שעות ההצבעה)
הוראות הבחירות לכנסת (הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית)
כללי הבחירות לכנסת (נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד לכנסת)
תקנות הבחירות לכנסת (סדרי דין בערעורים על תוצאות הבחירות)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים)
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל)
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים)
תקנות הבחירות לכנסת (סדרי ערעורים)
כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם)
כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות)
הוראות הבחירות לכנסת (קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה במהלך הבחירות)
כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי)
נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת
נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים [תקנות]
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות)
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות)
פקודת הבטיחות בעבודה [תקנות]
צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה)
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים)
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ)
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ)
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות)
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן))
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)
תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות)
תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות)
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור)
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ)
הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו)
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות)
תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה)
צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין-וחשבון)
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים)
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן)
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות)
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה)
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות)
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)
כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית)
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני־צריח)
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה)
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי)
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)
הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות)
תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה)
צו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה)
פקודת הבטריקיה האורתודוכסית
חוק ביטוח בריאות ממלכתי [תקנות]
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מסירת מידע ממשרד הביטחון)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר)
הודעה בדבר תנאים ותשלומים לשירותי בריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע
חוק הביטוח הלאומי [תקנות]
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה)
צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר)
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות עררים)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה)
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים)
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע האמנה בדבר ביטוח לאומי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית)
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית)
תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הולנד)
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון)
תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים)
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע)
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח – קנסות והפרשי הצמדה)
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)
תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה)
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה)
תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל)
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (היוון)
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה)
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות)
תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה)
תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם-צבאי)
תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל)
תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד)
תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה)
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית)
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי)
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל)
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד)
תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית)
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)
תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים)
תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה)
תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות)
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות)
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד)
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת)
תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך)
תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים)
תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)
תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט')
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים)
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא)
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל)
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי)
תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים)
תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת)
תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם)
צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי)
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)
תקנות הביטוח הלאומי (קצבת זקנה יחסית)
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית)
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה)
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה)
תקנות הביטוח הלאומי (רישום)
צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח‎)
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי)
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים)
תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה)
תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה)
חוק ביטוח נפגעי חיסון [תקנות]
תקנות ביטוח נפגעי חיסון
פקודת ביטוח רכב מנועי [תקנות]
תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף)
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע)
תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה)
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי)
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו
חוק לביטול חיקוקים שנושנו
חוק לביטול המג'לה
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום [תקנות]
כללי הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (בדיקות רפואיות)
תקנות אזורי שיקום (בקשות למתן הסכמה לעסקאות)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (מסירת דרישת פינוי)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (סדר הדין בערעורים בעניני פינוי)
תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (תנאי עבודתם של עובדים)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תקופת הסתייגות מהחלטת ועדה)
תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תשלום פיצויים למחזיק
חוק הביקורת הפנימית
חוק בית הדין לעבודה [תקנות]
תקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
תקנות בית דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים)
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי)
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
צו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם)
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות)
תקנות בית הדין לעבודה (פישור)
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)
חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה)
חוק בית המשפט לימאות
חוק בית המשפט לעניני משפחה [תקנות]
תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות)
תקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין)
צו בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן)
צו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע – כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי)
חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל
חוק בית העצמאות
חוק בית התפוצות
חוק הבלו על דלק [תקנות]
תקנות הבלו על דלק
צו הבלו על דלק (פטור והישבון)
צו הבלו על דלק (פטור מקבלת רשיון ואישור)
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו)
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים) [תקנות]
תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים)
חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח
חוק בנק ישראל [תקנות]
כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד)
כללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע)
כללי בנק ישראל (שירותים בתחום המטבע)
צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות)
צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות)
צו בנק ישראל (מידע בעניין יתרות ניירות ערך)
צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית)
צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית)
צו בנק ישראל (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)
דרישת בנק ישראל (דו"ח נזילות)
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)
הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות פיקוח על המטבע)
פקודת הבנקאות [תקנות]
הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו)
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה)
כללי הבנקאות (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)
חוק הבנקאות (רישוי) [תקנות]
צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים)
כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק)
כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי)
כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק)
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) [תקנות]
תקנות הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי)
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה)
צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים)
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים)
פקודת בריאות העם [תקנות]
תקנות אגרות בריאות
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד)
תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות)
תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף)
תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים)
תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון)
תקנות בריאות העם (בנק זרע)
תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה)
תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן)
תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד)
תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה)
תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות)
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים)
תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות)
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית)
תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי)
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)
כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה)
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים)
תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי)
תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד)
תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה)
תקנות בריאות העם (מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים)
תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין)
תקנות בריאות העם (מיתקן דישון במערכת מים)
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים)
תקנות בריאות העם (מלחמה במלריה)
תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – פינוי יריעות פלסטיק)
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה)
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם)
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (אגרות)
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים)
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות)
תקנות בריאות העם (קבורה מחדש)
צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך)
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים)
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות)
תקנות בריאות העם (שמירת רשומות)
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה)
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת מפגעי יתושים)
חוק ברית הזוגיות לחסרי דת [תקנות]
תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת
תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות)
חוק בשר ומוצריו
פקודת בתי הדין האזרחיים והדתיים (שפוט)
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון)
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע) [תקנות]
צו בתי דין דתיים (הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן)
צו בתי דין דתיים (יחידות סיוע) (הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן)
חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה)
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים [תקנות]
חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל
תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים (ערבית)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (דרכי המצאה)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות)
כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב)
חוק בתי דין מינהליים [תקנות]
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין)
תקנות בתי דין מינהליים (אגרות בוועדת הערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל)
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין בוועדת הערר שלפי חוק שירות הקבע)
בתי דין רבניים [תקנות]
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)
תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה)
תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל
הנחיות בירור יהדות
כללי הדיון בבקשות לגיור
חוק בתי יד לבנים
חוק בתי המשפט [תקנות]
פקודת בתי המשפט
חוק בתי המשפט (עבירות שענשן מוות)
תקנות בתי המשפט (אגרות)
תקנות בתי המשפט (גישור)
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)
הודעה בדבר עבודת המזכירות בימי ו׳, בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספים
תקנות סדרי דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים)
תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט)
תקנות בתי משפט (ייצוג מטעם היועץ המשפטי)
תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה)
תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה)
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים)
צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)
תקנות סדרי דין (עבודת שירות)
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים)
אמות מידה למתן היתר עיון כללי
תקנות בתי המשפט (עיכוב יציאה)
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים)
תקנות בתי המשפט (פגרות)
תקנות בתי המשפט (ציון שם חשוד או נאשם מכוח סעיף 70(ה3) לחוק)
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים)
תקנות בתי המשפט (רשימת מומחים מטעם בית המשפט)
תקנות בתי המשפט השבטיים
תקנות בתי המשפט (שופטים)
צו בתי משפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים)
צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה)
צו בתי המשפט (הוספת עניינים כלכליים)
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר שבע)
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז-לוד)
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי נצרת)
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם)
צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים)
צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה)
צו ייסוד בתי המשפט
צו בתי המשפט (מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית)
צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות – הסמכת בתי משפט)
כללי השפיטה (סדרי העבודה בענין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת שופטים)
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים – שופט תעבורה)
כללי אתיקה לשופטים
חוק בתי משפט לענינים מינהליים [תקנות]
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)
פקודת בתי הסוהר [תקנות]
תקנות בתי הסוהר
תקנות בתי הסוהר, 1925
תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים)
תקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי)
תקנות בתי הסוהר (פעילות פנאי או חינוך)‎
תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר)
תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר)
חוק בתי קברות צבאיים [תקנות]
תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות)
תקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני ועדת ערר)
תקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל)

ג[עריכה]

פקודת גבול המכס
חוק הגז (בטיחות ורישוי) [תקנות]
צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי)
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ)
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ)
חוק הגז הפחמימני המעובה [תקנות]
תקנות הגז הפחמימני המעובה (אמות מידה לשירות)
חוק גיל הנישואין
חוק גיל פרישה
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה)
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים [תקנות]
צו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים)
חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) [תקנות]
תקנות גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (תנאים לשידור תשדירים)
חוק הגליל
חוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון [תקנות]
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (משנה לנגיד בנק ישראל ושאיריו)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נגיד בנק ישראל ושאיריו)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו)
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם)
תקנות גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון)
תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור)
חוק גני רמת הנדיב
חוק גנים בוטניים
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה [תקנות]
חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים, לשמורות ולאתרים לאומיים)
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים)
תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם)
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות)
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן)
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)
צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום)

ד[עריכה]

חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד
דברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947 [תקנות]
תקנות בדבר סמכויות הקונסולים בישראל
חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה [תקנות]
הכרזה על דגל מדינת ישראל
הכרזה על סמל מדינת ישראל
תקנות הדגל והסמל (השימוש בדגל המדינה)
חוק הדואר [תקנות]
תקנות הדואר (אגרות בעד היתר)
תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)
תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים)
תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי)
תקנות רשות הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות)
תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה)
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי דואר שנותנת החברה)
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי)
חוק דוד בן-גוריון [תקנות]
תקנון בית דוד בן-גוריון
תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון
חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)
פקודת הדיג [תקנות]
תקנות הדיג
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דיג)
חוק הדיור המוגן [תקנות]
תקנות הדיור המוגן (ועד דיירים)
תקנות הדיור המוגן (טופס מסמך גילוי)
תקנות הדיור המוגן (טופס של מפרט דירה)
תקנות הדיור המוגן (קרן למימון הוצאות בריאות וקרן חדלות פירעון)
תקנות הדיור המוגן (תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל בית דיור מוגן)
תקנות הדיור המוגן (תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן)
חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)
חוק הדיינים [תקנות]
תקנות הדיינים (אגרות)
תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים)
תקנות הטוענים הרבניים
כללי הדיינים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו)
תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה)
כללי הדיינים (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת דיינים)
תקנות הדיינים (פגרות)
תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות)
תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה)
כללי אתיקה לדיינים
חוק דם טבורי [תקנות]
תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי פרטי)
תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי ציבורי)
חוק דמי מחלה [תקנות]
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה)
חוק הדרכונים [תקנות]
תקנות הדרכונים
פקודת הדרכים (רחבן והתויתן)
חוק הדרכים (שילוט) [תקנות]
תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון)

ה[עריכה]

חוק האזנת סתר [תקנות]
תקנות האזנת סתר
תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה)
חוק הארכת מועדים [תקנות]
תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים)
תקנות הארכת מועדים (סדר הדין)
חוק הבטחת הכנסה [תקנות]
תקנות הבטחת הכנסה
תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע)
חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים)
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים [תקנות]
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה)
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) [תקנות]
תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב)
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה [תקנות]
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך)
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן)
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה)
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) [תקנות]
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (הגנה)
תקנות ההגנה (שעת חירום) [תקנות]
צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2)
צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום)
צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום)
צו הסעת חיילים (חירום)
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) [תקנות]
תקנות בריאות העם (אופן נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים)
תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא)
אכרזת הגנה על בריאות הציבור (מזון) (ביטול רשמיות)
תקנות בריאות העם (בשר המובא מחו"ל)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקות מעבדה בתחנת הסגר)
צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל)
צו ההגנה (הובלת חלב)
צו ההגנה (הוצאת בשר ודגים מבית קירור)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הכרזה בדבר מזון רגיש)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הפחתה של סכום עיצום כספי)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (מתן תעודת שחרור למזון רגיש מסוים המיובא על ידי יבואן נאות) (הוראת שעה)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב אם)
תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן)
תקנות בריאות העם (רמת האיכות (סטנדרד) של צרכי אוכל)
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות חלב)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איכות מזון)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת לחם)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה ומכירתה)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נקניק ונקניקיות)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מזון ארוז מראש)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף דבש)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)
חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה)
חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים
חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה
חוק ההגנה על חוסים [תקנות]
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים)
חוק להגנה על עדים [תקנות]
תקנות להגנה על עדים (הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ברשות ולאחריה)
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין [תקנות]
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (יחידת פיקוח)
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי)
תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות)
צו הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (קביעת בעלי תפקידים ביחידת הפיקוח)
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה)
פקודת הגנת דבורים [תקנות]
תקנות מחלות הדבורים (הכנסת דבורים מחו"ל)
חוק הגנת הדייר
חוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור)
חוק להגנת חיית הבר [תקנות]
תקנות להגנת חיית הבר
תקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לצידת צבי)
צו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס – הגנת חיית הבר)
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים [תקנות]
תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ-חוץ)
תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל)
חוק להגנת מעגלים משולבים
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) [תקנות]
תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) [תקנות]
תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה)
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
חוק הגנת הפרטיות [תקנות]
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי)
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח)
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות)
חוק הגנת הצומח [תקנות]
צו הגנת הצומח (איסור גידול תפוחי אדמה בשטחים נגועים בנמטודות שרשי תפוחי אדמה)
תקנות הגנת הצומח (איסור השימוש בסטריכנין ובגפרת התליום)
תקנות הגנת הצומח (אריזת קוטלי עשבים הורמונליים והשימוש בהם)
צו הגנת הצומח (ביעור הסרטן הבקטריאלי בעגבניות)
צו הגנת הצומח (ביעור מחלת הכתמים הבקטרית במלפפונים)
צו הגנת הצומח (ביעור מחלת הקימלון)
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בכותנה)
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה)
תקנות הגנת הצומח (הגבלת ריסוס ליד מטעי הדרים ואבוקדו)
כללי ההגנה על הצומח (הדברת מזיקים)
תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)
צו הגנת הצומח (חיטוי זרעי אפונה)
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)
תקנות הגנת הצומח (מכירת כותנה והובלתה)
תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפצה של זרעי עשבים רעים)
צו ההגנה על הצומח (מחלות ומגפות) (עשבים רעים)
תקנות הגנת הצומח (מניעת הפצת כנימה קמחית כדורית – בעצי הדר, Nipaecoccus Vastator – Viridis)
תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפילוקסרה של הגפן)
תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפקלת)
תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה)
תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת קשיון רולפסי בסלק סוכר)
תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות סקלרוציום רולפסיי)
תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה)
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה)
תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים)
תקנות הגנת הצומח (סדרי דין בפני ועדת ערר)
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)
תקנות הגנת הצומח (שימוש באלפא כלורלוז)
תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין, אלדרין ודיאלדרין)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן ומטאציל)
תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב-טמיק)
תקנות הגנת הצומח (תכנית הדברה ודרישת תשלום)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)
חוק הגנת הצרכן [תקנות]
תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים)
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין)
תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה)
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי)
תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר)
תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים)
תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות)
תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה)
תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד)
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות)
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק)
תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים)
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון)
צו הגנת הצרכן (סימון טובין)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי צרכנות)
חוק להגנת רכוש מופקד
חוק הגנת השכר [תקנות]
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)
פקודת הובלת טובין בים
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אישור לעובד על תקופת עבודתו)
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מסירת הודעה אודות תנאי עבודה)
חוק ההוצאה לפועל [תקנות]
תקנות ההוצאה לפועל
תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת)
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)
כללי ההוצאה לפועל (הוראות לתשלום חובות פסוקים)
צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד)
צו ההוצאה לפועל (הסמכת בתי משפט שלום לדון בערעורים שעניינם הפטר לחייב מוגבל באמצעים)
צו ההוצאה לפועל (הענקת סמכויות לדון בבקשות)
תקנות ההוצאה לפועל (טיוב נתונים שגויים)
כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות)
צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת)
תקנות ההוצאה לפועל (פגרות)
צו ההוצאה לפועל (קביעת שכר של חוקר הוצאה לפועל)
צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת)
תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים)
כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל [תקנות]
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת ההתשה – קביעת אזרחים זכאים)
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת אזרחים זכאים)
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת צוק איתן – קביעת אזרחים זכאים)
תקנות העיטורים בצבא-הגנה לישראל (אות מערכת שלום הגליל - קביעת אזרחים זכאים)
תקנות ההוקרה לאזרחים במערכות ישראל (תעודת המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת אזרחים זכאים)
חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים [תקנות]
תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט)
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק הטבות לניצולי שואה
חוק היטל על קניית מטבע חוץ [תקנות]
צו היטל על קניית מטבע חוץ (פטור)
חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע [תקנות]
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר (תוקפו של מסמך זיהוי) (הוראת שעה)
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות
חוק הלוואות לדיור
חוק הלוואות לשכר לימוד
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) [תקנות]
תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים)
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) [תקנות]
תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיור בהישג יד להשכרה)
חוק המחאת חיובים
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים [תקנות]
הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת ומדורים לכל אחד מהם
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (אגרות)
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים למינוי של ועדת משמעת)
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי
חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
פקודת ההסגר [תקנות]
תקנות הסגר
תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות)
תקנות ההסגר (מניעת עכברים)
תקנות ההסגר (תעודות חיסון וחיסון נגד מחלת האבעבועות והחולירע)
חוק ההסגרה [תקנות]
תקנות ההסגרה (סדרי דין וכללי ראיות בעתירות)
חוק להסדר ההימורים בספורט [תקנות]
צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (כללי דיווח על ביצוע עבודה באמצעות אחר)
תקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (סדרי עבודת המועצה)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים של ארגון ספורט נתמך והכשרה לנושאי משרה)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה"טוטו-תיקו")
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים)
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול)
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
פקודת הסדר זכויות במקרקעין [תקנות]
תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי-דין)
חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום
חוק הסדרי משפט ומינהל [תקנות]
תקנות הסדרי משפט ומינהל (רציפות הליכים אזרחיים, אכיפת פסקים והכרה במסמכים)
חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי [תקנות]
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שכר משקמים)
תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה)
חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (לשנת הכספים 1985/6)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (לשנת הכספים 1988)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1989) [תקנות]
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח)
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז)
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז)
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז – החלפת ספק גז)
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1990)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1991)
חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1992)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (לשנת הכספים 1993) [תקנות]
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (לשנת הכספים 1994)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (לשנת הכספים 1995)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) [תקנות]
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות)
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) [תקנות]
תקנות ההסדרים במשק המדינה (קביעת מחוזות ושיוך בתי החולים הציבוריים הכלליים למחוזות אלה)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007)
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008)
חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע
חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה)
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
חוק להסדרת הטיפול באריזות [תקנות]
תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת [תקנות]
חוק עזר לאיגוד ערים כנרת (הסדרת הרחצה בכנרת)
חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים
חוק הסדרת מקומות רחצה [תקנות]
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף)
צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)
חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר)
צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה)
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (תכנית הכשרה ובחינות)
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים)
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ)
כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח)
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (אגרות)
תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועץ מס (בחינות)
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות [תקנות]
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (אגרות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (עבודה בפיקוח במקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הוכחה בדבר פעולות של פודיאטר ופודיאטר מנתח לפי התוספת הראשונה לחוק)
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תארים אקדמיים נוספים לגבי קרימינולוגיה קלינית)
חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים [תקנות]
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים)
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי [תקנות]
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (פטור מהוראות החוק)
חוק להסדרת תוצרת אורגנית [תקנות]
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה)
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה)
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח)
חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) [תקנות]
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים)
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס)
חוק הסכמים קיבוציים [תקנות]
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום)
תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה)
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום)
תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות [תקנות]
תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו)
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי)
צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (שיעור ההשתתפות של רשות שולחת)
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)
חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות
חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם [תקנות]
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון)
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית)
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים [תקנות]
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית
חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) [תקנות]
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (דיווח על תחנת דלק)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגז טבעי)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב במימן)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית)
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה)
תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה)
צו הפעלת רכב (סדרי נטילת רשיון)
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות [תקנות]
כללי הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אופן הגשת בקשה לרישום במרשם ספקי תכנים)
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב)
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (דמי הפצה)
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים [תקנות]
תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
חוק הצהרות מוות
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)
חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) [תקנות]
תקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות)
חוק השאלת ספרי לימוד [תקנות]
תקנות השאלת ספרי לימוד
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) [תקנות]
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב)
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים)
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע)
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) (עזי-בית)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים)
חוק השבת אבידה [תקנות]
תקנות השבת אבידה
פקודת השמדת הארבה
חוק השקעות משותפות בנאמנות [תקנות]
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן)
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (דרכי פרסום מחירי היחידות, הפדיון ורשימת נכסי הקרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס על רווח הון ריאלי של קרן ממכירת נייר ערך חוץ)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות)
כללי השקעות משותפות בנאמנות (עריכת מכרז ובחינת הזיקה של חברה סוחרת עם מנהל קרן)
כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה)
חוק השתלת אברים [תקנות]
תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם)
חוק ההתאמות הפיסקליות
חוק ההתגוננות האזרחית [תקנות]
תקנות ההתגוננות האזרחית (אותות אזעקה וארגעה)
תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול)
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות)
תקנות ההתגוננות האזרחית (הפסקת חברות בהגא)
תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (התנהגות במקומות ציבוריים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן)
תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)
תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית)
תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (תנאים להתקנת מיתקנים ולשימוש בהם)
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים)
צו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס)
הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות הגא
חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) [תקנות]
תקנות התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) (תשלום חודשי קבוע לבתי חולים ציבוריים כלליים)
צו התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) (הגדלת תקרת הצריכה או רצפת הצריכה בשל הגדלת עלות סל שירותי הבריאות)
צו התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) (הגדלת תקרת הצריכה או רצפת הצריכה בשל הפחתת מחירי שירותים רפואיים)
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) [תקנות]
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (רשימה של מעבידים ציבוריים)
כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024)
חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) [תקנות]
תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק)
חוק ההתיישנות
חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה)
חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

ו[עריכה]

ז[עריכה]

חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו)
פקודת זבל בעלי חיים
פקודת הזבלים החקלאיים
חוק זכות יוצרים [תקנות]
חוק זכות יוצרים, 1911
פקודת זכות יוצרים
תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית)
צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול)
צו זכות יוצרים (אמנת ברן)
צו זכות יוצרים (ארצות הברית)
צו זכות יוצרים (האמנה העולמית)
תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך)
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס)
תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים)
חוק זכות מטפחים של זני צמחים [תקנות]
תקנות זכות מטפחים
תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים)
תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (רישום בישראל של זני אורכידיאות שטופחו בטייוואן)
תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (תשלום הוצאות חברי המועצה על השתתפותם בפעולות המועצה)
חוק הזכות לעבודה בישיבה
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית [תקנות]
תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה)
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה)
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי [תקנות]
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד)
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (מידע על זכויות)
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (קדימות בהתקנת דודי שמש)
חוק זכויות החולה [תקנות]
תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה)
תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה)
חוק זכויות מבצעים ומשדרים
חוק זכויות נפגעי עבירה [תקנות]
תקנות זכויות נפגעי עבירה
תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל)
חוק זכויות הסטודנט [תקנות]
תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום)
תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במה"ט המשרתים בשירות מילואים)
כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)
כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)
תקנות זכויות הסטודנט (תנאים להיחשב מוסד לאמנות)
חוק זכויות התלמיד [תקנות]
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים)
תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות)
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים
חוק זכיון ים המלח
חוק זכיון צינור הנפט
חוק זכיון צינורות הנפט
חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם [תקנות]
תקנון יד ושם
חוק הזרעים [תקנות]
תקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם)
תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות-שדה ומכירתו)
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם)
תקנות הזרעים (מכירה)
תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם)
תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים)
תקנות הזרעים (רשיונות מכירה)
תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה)

ח[עריכה]

חוק החברה לישראל בע"מ
חוק החברות [תקנות]
פקודת החברות
תקנות החברות (אגרות)
תקנות החברות (אישור חלוקה)
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר)
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור)
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)
כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור)
תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום)
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)
תקנות החברות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בחברה לתועלת הציבור שהיא מוסד להשכלה גבוהה לדירקטוריון החברה)
תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה)
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)
תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל)
תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב)
תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)
תקנות החברות (מיזוג)
תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות)
תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)
תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים)
תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה)
תקנות החברות (פירוק)
תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית)
תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית)
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)
תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק)
חוק החברות הממשלתיות [תקנות]
תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)
תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי)
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים)
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות)
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות)
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה)
כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)
חוק חג המצות (איסורי חמץ) [תקנות]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הצגת חמץ)
חוק חג הסיגד
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי [תקנות]
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה)
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה)
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים)
כללי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (נהלים לעניין ישיבות גיבוש הסדרי תשלומים שמנהל נציג רשם בהליכי חדלות פירעון)
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה [תקנות]
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני ודיווח בדבר עיקר מימון מישויות מדיניות זרות)
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
חוק חובת המכרזים [תקנות]
תקנות חובת המכרזים
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית)
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה)
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)
תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק)
חוק חוזה קבלנות
חוק החוזים (חלק כללי)
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
חוק החוזים האחידים [תקנות]
תקנות החוזים האחידים
חוק החולה הנוטה למות [תקנות]
תקנות החולה הנוטה למות (ועדות, מסמכים, מאגר מידע ודיווח)
חוק חומרי נפץ [תקנות]
אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים)
תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש)
חוק החומרים המסוכנים [תקנות]
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים)
תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים)
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון)
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור)
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית)
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם)
תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים)
חוק חופש המידע [תקנות]
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע (אגרות)
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן)
חוק-יסוד: חופש העיסוק
חוק חופשה שנתית [תקנות]
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה [תקנות]
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית)
תקנות חוקרים פרטיים (סדר הדין של ועדת המשמעת)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות)
חוק חותם המדינה [תקנות]
תקנות חותם המדינה
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) [תקנות]
תקנות העסקת נכי מלחמה
תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת רשיון לסחור בטבק)
תקנות החיילים המשוחררים (פטור ממכרז פומבי בשירות המדינה לנכי מלחמה)
חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות
פקודת החינוך [תקנות]
תקנות החנוך
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק חינוך מיוחד [תקנות]
צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים)
צו חינוך מיוחד (השתתפות רשות שולחת)
חוק חינוך ממלכתי [תקנות]
תקנות חינוך ממלכתי (העברה)
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי)
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח)
תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)
תקנון ועד החינוך
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי
תקנון מועצת החינוך המשלב
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו [תקנות]
תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
חוק חניה לנכים
חוק החניכות [תקנות]
תקנות החניכות (בחינות)
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק חסינות וזכויות (הכוח הרב-לאומי)
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם [תקנות]
כללי אתיקה לחברי הכנסת
נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות)
כללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות)
הוראות חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית)
חוק חסינות מדינות זרות
חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות)
פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות
חוק חקירת סיבות מוות [תקנות]
תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות)
חוק החשמל [תקנות]
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט)
תקנות החשמל (הארקות יסוד)
תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה)
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט)
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת מוליכים)
תקנות החשמל (התקנת מיתקן חשמלי בסביבת מאגר מים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך)
תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט)
תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל)
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות)
תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט)
תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט)
תקנות החשמל (סדרי הדין של ועדת עררים)
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו)
תקנות החשמל (רשיונות)
חוק חתימה אלקטרונית [תקנות]
תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות)
תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)
תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו)

ט[עריכה]

פקודת הטבק [תקנות]
תקנות הטבק
תקנות הטבק (בדיקת יבולים וקביעת סיווגם)
תקנות הטבק (רשיון יבוא לנייר סיגריות)
חוק הטיס [תקנות]
דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)
חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית)
חוק הטיס (עבירות ושיפוט)
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)
תקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל)
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה)
תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים)
תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)
תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס)
תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית)
תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס)
תקנות הטיס (יחידות מידה)
תקנות הטיס (כלי רחיפה)
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה)
תקנות הטיס (מכוני בדק)
תקנות הטיס (מכוני הסמכה)
תקנות הטיס (מנחתים)
תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות)
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל)
תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)
תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות)
תקנות הטיס (קביעת כלי או מיתקן שלא ייחשב כלי טיס לעניין החוק)
תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות)
תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם)
תקנות הטיס (רעש כלי טיס)
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)
תקנות הטיס (שדות תעופה – מידע תעופתי)
תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים)
הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות בטיחות בטיסה)
חוק טיפול בחולי נפש [תקנות]
תקנות טיפול בחולי נפש
תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי)
תקנות לטיפול בחולי נפש (ערעור בפני בית המשפט המחוזי)
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות [תקנות]
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי)
צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (סייגים לתחולה במערכת הביטחון)
פקודת הטלגרף האלחוטי [תקנות]
תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה)
תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי)
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות)

י[עריכה]

פקודת היבוא והיצוא [תקנות]
תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
צו מתן רשיונות יבוא
צו מתן רשיונות יצוא
צו עסקי חליפין (מתן ערובה)
צו יצוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מבקש הלוואה ציבורית)
צו יצוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מבקש רשיון ליצוא ציוד)
צו יצוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מקבלי מטבע חוץ)
צו יבוא (מתן ערובות על ידי מבקשי רשיונות יבוא או אישורים מיוחדים)
צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר חוץ)
תקנות הייבוא והייצוא (ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה)
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים)
צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני)
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא)
צו יצוא (מתן ערובות מאת יצואנים)
צו יצוא חופשי
צו רישום יצואנים
רשיון יבוא כללי
רשיון יבוא ורשיון יצוא כללי (עסקאות טרנזיט מאושרות)
רשיון יבוא כללי (בולים וחומר פילטלי)
רשיון יצוא כללי (בולים וחומר פילטלי)
חוק יד יצחק בן-צבי [תקנות]
תקנון יד יצחק בן-צבי
פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות
תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) [תקנות]
צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – עזרה משפטית) (מס' 2)
צו שעת חירום (יהודה והשומרון – עזרה משפטית בגביית מסים)
צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית – עזרה משפטית בענינים אזרחיים)
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה
חוק יום ירושלים [תקנות]
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם)
חוק יום משפחות היתומים בישראל
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית
חוק יום העלייה
חוק יום העצמאות [תקנות]
הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום עבודה ושירותים ביום העצמאות
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית
חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית
חוק יחסי ממון בין בני זוג
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)
חוק לייצוב המשק
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה)
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)
חוק יישום ההסכם בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות)
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית
חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני
חוק ההתנתקות והפיצויים לנפגעיה (חוק יישום תכנית ההתנתקות) [תקנות]
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד)
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי)
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר)
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה)
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק)
פקודת ים-כנרת
חוק יסודות המשפט
חוק יסודות התקציב [תקנות]
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות)
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית)
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב)
תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח)
תקנות יסודות התקציב (כללי דיווח כספי של תאגיד)
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות)
תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)
חוק שירות המדינה (משמעת)/שיפוט משמעתי
נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן (נוהל ישן)
נוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (נוהל חדש)
פקודת היערות [תקנות]
תקנות היערות
צו היערות (פטור מרישיון)
תקנות היערות (רישיון כריתה והובלה לעצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם)
תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ)
חוק הירושה [תקנות]
תקנות הירושה
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים)
תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה)
תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות)
תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון)
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

כ[עריכה]

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) [תקנות]
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים)
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (יקנעם סומך)
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה)
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך)
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים נוספים)
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) [תקנות]
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים)
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות)
חוק כביש ארצי לישראל
פקודת הכהילים המפוגלים [תקנות]
תקנות הכהילים המפוגלים
צו הכהילים המפוגלים (הנחה)
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור)
פקודת הכלבת [תקנות]
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)
תקנות הכלבת (חיסון)
תקנות הכלבת (רישוי וחיסון)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים)
חוק כלי היריה [תקנות]
תקנות כלי הירייה (הכשרה)
תקנות כלי הירייה (הכשרה) (הוראת שעה)
תקנות כלי היריה (רישיון ממוחשב)
תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות)
תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות)
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים [תקנות]
תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה)
חוק הכניסה לישראל [תקנות]
תקנות הכניסה לישראל
תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים)
תקנות הכניסה לישראל (אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד)
תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי)
תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש)
תקנות הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר)
תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים)
תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים)
תקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים)
תקנות הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר למשתתף תכנית זהות)
תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד)
צו הכניסה לישראל (פטור)
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה)
צו הכניסה לישראל (אשרת חוזר של עולה) (פטור)
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ)
צו הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר)
צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו)
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן)
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה)
חוק-יסוד: הכנסת
חוק הכנסת [תקנות]
תקנון הכנסת
החלטת שכר חברי הכנסת
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים)
החלטת שכר חברי הכנסת (שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה)
חוק כרטיסי חיוב [תקנות]
תקנות כרטיסי חיוב
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות [תקנות]
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי)
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון)
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים)
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע)

ל[עריכה]

חוק לא תעמוד על דם רעך
חוק לימוד חובה [תקנות]
תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים)
תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים)
תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)
תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים)
תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת)
צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד)
צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר [תקנות]
תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר)
חוק לשכת עורכי הדין [תקנות]
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה)
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בתי דין מחוזיים)
צו לשכת עורכי הדין (בטוחות לעניין עורך דין זר)
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית)
כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען)
כללי לשכת עורכי-הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים)
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות)
כללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט)
כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם)
כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים)
כללי לשכת עורכי הדין (נוהל התקנת כללים)
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת הסמכה לעריכת דין)
כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים)
צו לשכת עורכי הדין (עבירות לגביהן לא יחול סעיף 77 לחוק)
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר)
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת)
תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת סוגי שירותים ברישום דירות שבעדם ייקבע תעריף מקסימלי)
כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות)
כללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות)
כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי בפעולות לרישום דירות מגורים)
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים)
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי)

מ[עריכה]

חוק מאבק בארגוני פשיעה
חוק המאבק בטרור [תקנות]
תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור)
תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט)
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
חוק המאבק בתופעת השכרות
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן [תקנות]
תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה)
פקודת מאכל כשר לחיילים
פקודת המבחן [תקנות]
תקנות המבחן (שירותי המבחן)
תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן)
חוק-יסוד: מבקר המדינה
החלטת משכורת מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה [תקנות]
כללים למניעת ניגוד ענינים של שרים וסגני שרים
הנחיות מבקר המדינה (קווים מנחים לרואה החשבון המבקר של איגוד)
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה [תקנות]
תקנות מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (דרכים ומועדים להגשת בקשה להטלת מגבלות ולדיון בה)
חוק מגורי רבנים במקום כהונתם
מגילת העצמאות
חוק מגן דוד אדום [תקנות]
תקנון מגן דוד אדום
תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)
פקודת המדידות [תקנות]
תקנות המדידות (אגרות)
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) [1998]
תקנות המדידות (מקצוע המדידה)
חוק מדידת מים [תקנות]
כללי מדידת מים (מדי מים)
תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים)
כללי מדידת מים (מערכות מדידת מים)
צו מדידת מים (אספקת מים במדידה) (תשי"ח)
צו מדידת מים (אספקת מים במדידה)
צו מדידת מים (אספקת מים במדידה) (מס' 2)
צו מדידת מים (אספקת מים במדידה על ידי חברת ירקון)
צו מדידת מים (הספקת מים במדידה בקיבוצים)
צו מדידת מים (הפקת מים במדידה)
צו מדידת מים (מדידה במקור)
תקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת מים)
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה)
חוק המהנדסים והאדריכלים [תקנות]
תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)
תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)
הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם
חוק מוות מוחי-נשימתי
חוק מוזאון הכנסת
חוק המוזיאונים [תקנות]
תקנות המוזיאונים
חוק המוסד העליון ללשון העברית [תקנות]
תקנון האקדמיה ללשון העברית
חוק המוסד העליון ללשון הערבית
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים [תקנות]
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון)
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי)
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים)
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון)
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – הכרה)
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון)
חוק מוסר תשלומים לספקים [תקנות]
תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה)
חוק המועמדים להתישבות חקלאית
חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי
חוק המועצה לגיל הרך [תקנות]
צו המועצה לגיל הרך (גמול סגן יושב ראש המועצה)
חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח
חוק המועצה להשכלה גבוהה [תקנות]
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים)
כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג)
חוק המועצה הישראלית לצרכנות
חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה [תקנות]
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (חלוקת דמי המכר של אגוזי אדמה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (יצוא אגוזי אדמה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (כללים בדבר התקשרות לענין שיווק)
תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מכונות דיש לאגוזי אדמה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי אדמה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (קילוף אגוזי אדמה)
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (שיווק מקומי)
חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי [תקנות]
תקנות המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (כללים לתשלום גמול ליושב ראש המועצה והחזר הוצאות לחברי המועצה)
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) [תקנות]
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומר רביה)
תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק)
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים)
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תוצרת לול)
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) [תקנות]
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות)
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים)
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות)
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)
חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) [תקנות]
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות)
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר)
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס)
פקודת המועצות המקומיות [תקנות]
צו המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן)
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב)
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה)
צו המועצות המקומיות (שירות העובדים)
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים)
תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות)
תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)
תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות)
חוק מוקדי חירום
חוק המזונות (הבטחת תשלום) [תקנות]
תקנות המזונות (בקשות תשלום)
תקנות המזונות (הבטחת תשלום)
פקודת מחלות בעלי חיים [תקנות]
תקנות מחלות בעלי חיים (אגרות בעד פיקוח וטרינרי במפעל)
תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן)
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות)
תקנות מחלות בעלי חיים (דיג)
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה והירמון)
תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר)
תקנות מחלות בעלי-חיים (ביעור שחפת הבקר)
תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן)
תקנות מחלות בעלי-חיים (ברוצלוזיס הבקר)
תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן)
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים)
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת)
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)
תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות)
תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים)
תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות)
תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בעלי חיים)
תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר)
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים)
תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות)
תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל)
תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים)
תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים)
תקנות מחלות בעלי חיים (מכלאות)
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות)
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים)
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן)
תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים)
תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר)
תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות)
תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה)
תקנות מחלות בעלי-חיים (תעודה וטרינרית)
תקנות מחלות בעלי-חיים (תערוכות)
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מחלות בעלי חיים)
פקודת מחלקת העבודה
חוק המחשבים
חוק מטבע השקל החדש
חוק המטה לביטחון לאומי
חוק מידע גנטי [תקנות]
תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין)
תקנות מידע גנטי (עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה, תיעוד ושמירת תוצאותיה)
תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה)
צו מידע גנטי (קביעת רשות ביטחון)
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים [תקנות]
תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (דרכי עיון במידע פלילי)
תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע לגופים זכאים בידי משטרת ישראל)
תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (סייגים למסירת מידע - הגבלת מידע על תיקים תלויים ועומדים שלא הוגש בהם כתב אישום)
חוק המיטלטלין
פקודת המילדות [תקנות]
תקנות המילדות
צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר)
תקנות המיילדות (החזקת פטידין והשימוש בו)
חוק המילווה (חברות ביטוח)
חוק מילווה המדינה [תקנות]
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד")
חוק מילווה קצר מועד
חוק המילוות (הוראות שונות)
חוק המים [תקנות]
כללי המים (אבזרים חוסכי מים)
תקנות המים (אגרות עבור רשיונות)
אכרזת המים (אזור קיצוב)
תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים)
כללי המים (אירוע פגיעה במים)
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)
כללי המים (אמות מידה לחיוב דמי מים)
כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה)
כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב)
כללי המים (העברת רישיון ומגבלות על עיקול ושעבוד רישיון או חלק ממנו)
כללי המים (הפחתה של סכומי עיצום כספי)
תקנות המים (הצעות, טענות והתנגדויות לתכנית החדרה)
תקנות המים (השמעת טענות והצעות על תעריפים למים)
תקנות המים (השמעת טענות והצעות על תעריפים למים מוחדרים)
תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת)
תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת)
כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות)
כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה)
כללי המים (חישוב פיצויים)
כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק)
תקנות המים (ייעול השימוש במים במטעים)
תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים באגם הכנרת על ידי בעלי חיים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה)
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק)
תקנות המים (סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובערעורים על החלטותיו)
כללי מים (צריכת מים בבריכות דגים)
כללי המים (קביעת כמות מוכרת)
תקנות המים (קביעת מטרות החדרה נוספות)
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון)
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (ניתוק אספקת מים)
תקנות המים (רישום בפנקס המים)
תקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו)
כללי המים (רישיון ותכנית החדרה)
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב)
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה)
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הספקה נוספת למטרת חקלאות)
נורמות מים (שימוש במים בבריכות דגים)
כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה)
כללי המים (שימוש במים בחנויות דגים)
כללי מים (שימוש במים בלולים)
כללי מים (השימוש במים במפעלי תעשיה)
צו המים (שינוי יחס מרכיבי הסל הקובע)
תקנות המים (שלטים)
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד" לפי כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)
כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש)
כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית)
כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)
כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות לפי חוק המים)
חוק מימי חופין
חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים
חוק מימון מפלגות [תקנות]
כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)
הנחיות מבקר המדינה (ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות)
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון)
הוראות מימון מפלגות (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית)
החלטת מימון מפלגות (יחידות מימון ומועדי תשלום)
חוק מינוי מזכיר הכנסת
פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים
חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ)
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) [תקנות]
תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח, ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומת מס הכנסה)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון)
כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר לענין פיצויים בעד נזקי מלחמה ונזק עקיף)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נוהל וסדרי דין בועדות ערר)
תקנות מיסוי מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדת ערר)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים)
צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לקרקע שהוכרזה כגן לאומי)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים)
תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951)
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה) (כלי שיט המובילים דלק)
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה לנכסי חוץ ישראליים) (ספינות דיג בים סוף)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים)
חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע [תקנות]
תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות בשל היטל רווחי נפט)
תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות על חשבון היטל רווחי יתר)
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות [תקנות]
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
חוק מירשם מילגות
חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) [תקנות]
תקנות המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וחברי ועדות משנה)
חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) [תקנות]
תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר)
תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר)
חוק המכינות הקדם-צבאיות [תקנות]
תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית)
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות)
פקודת המכס [תקנות]
תקנות המכס
תקנות המכס (הישבון ביצוא)
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא)
צו המכס (הסדרת אקספורט דבש)
תקנות המכס (הערכת טובין)
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ)
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי)
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה)
תקנות המכס (טיס)
צו המכס (מקומות כניסה)
תקנות המכס (סדרי הדין בערעור)
תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ)
צו המכס (תחנות תעופה אזרחיות ומקומות לבדיקת טובין)
חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד)
חוק המכר [תקנות]
חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
צו מכר דירות (טופס של מפרט)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הודעה בדבר העדר ליווי פיננסי)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי בידי הממונה)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי לתאגיד בנקאי)
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (ערבות בנקאית)
תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות)
חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי)
פקודת המכרות [תקנות]
תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות)
תקנות המכרות (רשיונות חציבה)
פקודת המלט [תקנות]
תקנות המלט
חוק-יסוד: הממשלה [תקנות]
החלטת שכר שרים וסגני שרים
חוק הממשלה [תקנות]
תקנון הממשלה
חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה)
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול [תקנות]
תקנות למניעת אלימות במוסדות רפואיים (אזהרה)
תקנות למניע