עץ חיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


אזהרה!

על פי המסורת,
יש איסור ואף סכנה לומר את שמות המלאכים ושאר שמות קדושים,

ויש להרהר בלב בלבד!!!
צילום שער דפוס קוריץ ה'תקמ"ב
ספר
עץ חיים
שחיבר הרב האלהי מו' רבי חיים ויטאל זלה"ה, כפי מה ששמע מרבו מובהק הרב האלהי בוצינא קדישא מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה אשר דבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו זלה"ה. ומה לנו לספר בשבחים הועתק והוגהה מכמה ספרי עץ החיים מוגהים ומסודרים על נכון בכל מה דאפשר.
(נוסח השער דפוס קארעץ שנת ועץ החיים בתוך הגן (תקמ"ב))

על הספר[עריכה]

ספר זה כולל יסודות בחכמת הקבלה בכלל ובתורת האר"י ז"ל בפרט. נאסף על ידי המקובל רבי מאיר פאפרוש מכתבי רבי חיים ויטאל ומכל המהדורות שהיו לפניו (ראה בארוכה "כתבי האר"י" ו"עץ חיים" בויקיפדיה).

רבי חיים ויטאל כתב מהדורות רבות של תורת האר"י, ובפרט של הדרושים שבספר זה - אותם הוא מכנה "הקדמות". את המהדורות המגובשות יותר, שבהן ניסה ליישב לשיטה אחידה את הדרושים השונים של רבו, הוא גנז - וכשנמצאו כתבי היד שלהן, הם התפרסמו בשמות מהדורא תניינא (מ"ת) ומהדורא בתרא (מ"ב). הכתבים שהרח"ו השאיר אצלו (מהדורא קמא, או מ"ק) הועברו לבנו הרב שמואל ויטאל אחריו, ולא הודפסו שנים רבות, אבל העתקות שונות שנעשו שלא מדעתו התחילו להתפרסם כבר בימיו. ההדפסה הראשונה של כתבי מהרח"ו נעשתה על ידי אחרים בשנת פטירתו, שנת ש"פ. בנו, רבי שמואל ויטאל, המשיך בעריכת כתבי אביו. אחריו הדברים נערכו שוב ושוב בעיקר על ידי המקובלים הירושלמים שהדפיסו את אחת המהדורות הראשונות של הספר, ובנפרד על ידי רבי יעקב צמח שהדפיס כמה ספרים, וחזר בו בעצמו מעריכותיו הראשונות. אפילו שם הספר שונה מהוצאה להוצאה.

העץ חיים הנפוץ כיום הוא מסידורו המושקע של רבי מאיר פאפרוש תלמידו של הגר"י צמח הנ"ל. הגרמ"פ סידר את הדברים בהשערה על פי הבנה שהיתה לו מתוך דברי רבי חיים ויטאל. למרות שהיום נטיית החוקרים שלא כיון בכלל לדעתו של מהרח"ו, [ראה בעיקר ספר בנין אריאל לר' יוסף אביבי, והשלמות בקובץ צפונות קובץ יז, ועוד השלמות בספרו קבלת האר"י], כבר נתקבלה מהדורה זו כספר המרכזי ללימוד יסודות קבלת האר"י אצל רוב גורף של המקובלים, על פיה נדפסה בירושלים תרכ"ו עם לקט של ביאורים והגהות, ועל פי המהדורה הירושלמית נדפסה בווארשא תרנ"א על ידי ר' מענכין היילפרין וחבריו בתוספת עוד הגהות וביאורים רבים, ושוב בירושלים תר"ע עם הסכמות שני הבדצי"ם, ועל פי מהדורה זו בדרך כלל נדפסות כל מהדורות הספר בזמנינו.

תוכן הספר[עריכה]

הסכמות[עריכה]

הקדמות[עריכה]

שער הכללים - ובו י"ג פרקים:[עריכה]

היכל א' מן שבעה היכלות, והוא היכל אדם קדמון, ובהיכל זה יש ז' שערים:[עריכה]

שער א[עריכה]

השער הראשון - דרוש עגולים ויושר ובו חמשה ענפים:
ענף א | ענף ב | ענף ג | ענף ד | ענף ה |     כל השער בדף אחד

שער ב[עריכה]

השער השני - השתלשלות הי"ס תוך העיגולים ובו ג' ענפים:
ענף א | ענף ב | ענף ג |    כל השער בדף אחד

שער ג[עריכה]

שער השלישי - מ"ב סדר אצילות בקיצור מופלג למוהרח"ו:
פרק א | פרק ב | פרק ג |    כל השער בדף אחד

שער ד[עריכה]

השער הרביעי - שער אזן חוטם פה ונחלק לה' פרקים:
פרק א | דרוש להר"ר גדליה הלוי | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה |    כל השער בדף אחד

שער ה[עריכה]

השער החמישי - שער טנת"א ויתחלק לז' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז     כל השער בדף אחד

שער ו[עריכה]

השער הששי - שער העקודים ויתחלק לח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח |     כל השער בדף אחד

שער ז[עריכה]

שער השביעי שער מטי ולא מטי ובו ה' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה    כל השער בדף אחד

היכל שני והיכל זה הוא הנקרא היכל נקודים ובו ד' שערים:[עריכה]

שער ח[עריכה]

שער ח - השער הראשון - שער דרושי נקודות ובו ו' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו     כל השער בדף אחד

שער ט[עריכה]

שער ט - השער השני - שער שבירת הכלים ובו ח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ב | פרק ז | פרק ח | |     כל השער בדף אחד

שער י[עריכה]

שער י - שער השלישי - שער התיקון ויתחלק לחמשה פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער יא[עריכה]

שער יא - השער הרביעי - שער המלכים ויתחלק לאחד עשר[1] פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ת | פרק ט | פרק י | פרק יא(?) |     כל השער בדף אחד

היכל שלישי היכל זה נקרא היכל הכתרים ובו ב' שערים:[עריכה]

שער יב[עריכה]

שער יב - השער הראשון - שער עתיק ובו ה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער יג[עריכה]

שער יג - שער שני - שער א"א ובו י"ד פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ק | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב מ"ב | פרק יג | פרק יד | |     כל השער בדף אחד

היכל הרביעי היכל זה נקרא היכל אבא ואמא ובו ג' שערים:[עריכה]

שער יד[עריכה]

שער יד - השער הראשון - שער אבא ואמא ובו י' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט | פרק י | |     כל השער בדף אחד

שער טו[עריכה]

שער טו - שער שני - שער הזווגים בזווג דאו"א ומצות שלוח הקן ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער טז[עריכה]

שער טז - השער השלישי - שער הולדת או"א וזו"ן ובו ז' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | |     כל השער בדף אחד

היכל החמישי והיכל זה נקרא היכל זעיר אנפין ובו י"ז שערים:[עריכה]

שער יז[עריכה]

שער יז - שער הראשון - שער ז"א ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב |     כל השער בדף אחד

שער יח[עריכה]

שער יח - השער השני - שער רפ"ח ניצוצין ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער יט[עריכה]

שער יט - שער השלישי - שער אורות ניצוצין וכלים (אנ"ך) ובו י' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ב | פרק י מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער כ[עריכה]

שער כ - שער הרביעי - שער המוחין ויתחלק לי"ב פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ק | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | |     כל השער בדף אחד

שער כא[עריכה]

שער כא - שער החמישי - שער לידת המוחין ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער כב[עריכה]

שער כב - שער הששי - שער מוחין דקטנות ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב מ"ק | פרק ג מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כג[עריכה]

שער כג - השער השביעי - שער מוחין דצלם ויתחלק לח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ק | פרק ז מ"ק | פרק ח מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כד[עריכה]

שער כד - השער השמונה - שער פרקי הצלם ויתחלק לז' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב מ"ק | פרק ג מ"ק | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ק | פרק ז מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כה[עריכה]

שער כה - השער התשיעי - שער דרושי הצלם ובו ח' דרושים:
דרוש א מ"ב | דרוש ב מ"ק | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | |     כל השער בדף אחד

שער כו[עריכה]

שער כו - שער היו"ד - שער הצלם ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ק | פרק ד מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער כז[עריכה]

שער כז - השער אחד עשר - שער פרטי עיבור יניקה ומוחין ובו ד' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער כח[עריכה]

שער כח - שער השנים עשר - שער העיבורים ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ב | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער כט[עריכה]

שער כט - שער הי"ג - שער הנסירה ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער ל[עריכה]

שער ל - שער הי"ד - שער הפרצופים ויתחלק לז' דרושים - דרוש אחור ופנים. דרוש ג' בחי' שיש בכל העולמות והם כלים ואחור ואמצעי ופנימי: דרוש עיבור יניקה ומוחין. דרוש חיצוניות ופנימיות של כל העולמות. וד' דרושים קשורים ביחד:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער לא[עריכה]

שער לא - שער הט"ו - שער פרצופי זו"ן ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לב[עריכה]

שער לב - שער הט"ז - שער הארת המוחין זו"ן ובו ט' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ת | פרק ט מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לג[עריכה]

שער לג - שער הי"ז - שער אונאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

היכל הששי והיכל זה נקרא היכל נוקבא דזעיר אנפין ובו ח' שערים:[עריכה]

שער לד[עריכה]

שער לד - השער הראשון - שער תיקון נוקבא ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לה[עריכה]

שער לה - השער השני - שער הירח ויתחלק לה'[2] פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד (דרוש אטב"ח) | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער לו[עריכה]

שער לו - השער השלישי - שער מיעוט הירח ויתחלק לד'[3] פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג מ"ק | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער לז[עריכה]

שער לז - השער הרביעי - שער יעקב ולאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער לח[עריכה]

שער לח - השער החמישי - שער לאה ורחל ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לט[עריכה]

שער לט - השער הששי - שער מ"נ ומ"ד ובו י"ד[4] דרושים וכל הדרושים כולו הוא מ"ב:
פרק א מ"ב:
דרוש א | דרוש ב | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | דרוש ט | דרוש י | דרוש יא | דרוש יב | דרוש יג | דרוש יד | דרוש טו | |     כל השער בדף אחד

שער מ[עריכה]

שער מ - שער השביעי - שער פנימיות וחיצוניות ובו ט"ו דרושים:
דרוש א | דרוש ב | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | דרוש ט | דרוש י | דרוש יא | דרוש יב | דרוש יג | דרוש יד | דרוש טו | |     כל השער בדף אחד

שער מא[עריכה]

שער מא - השער הח' - שער החשמל ובו ג' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | |     כל השער בדף אחד

היכל השביעי והיכל הזה נקרא היכל אבי"ע אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ובו ט' שערים:[עריכה]

שער מב[עריכה]

שער מב - השער הראשון - שער דרושי אבי"ע אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ובו י"ב פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | ...(חסר ה' פרקים, השם ימלא חסרונם)... | [5]פרק יא | פרק יב | |
שער מב*[6] - שער השני - שער כללות אבי"ע ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער מג[עריכה]

שער מג - השער השלישי - שער ציור עולמות אבי"ע ובו ד' פרקים:
הקדמה להדרוש | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד - ענין ז' כוכבי לכת בספר נוף עץ חיים נוף ב' פרשה ויצא ענין שמות בני יעקב ע"ש: לא מופיע | |     כל השער בדף אחד

שער מד[עריכה]

שער מד - השער הרביעי - שער השמות ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה | פרק ו | פרק ז | |     כל השער בדף אחד

שער מה[עריכה]

שער מה - השער החמישי - שער המקיפין ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער מו[עריכה]

שער מו - השער הששי - שער כסא הכבוד ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער מז[עריכה]

שער מז - השער השביעי - שער סדר אבי"ע ובו ו' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג מ"ת | פרק ד | פרק ה | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער מח[עריכה]

שער מח - השער השמיני - שער הקליפות ובו ד' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער מט[עריכה]

שער מט - השער התשיעי - שער קליפת נוגה ובו ט' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | |     כל השער בדף אחד

שער נ[עריכה]

שער נ - "השער העשירי"[7] - שער קיצור אבי"ע ובו י' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | |     כל השער בדף אחד

כללי מוהרח"ו ז"ל[עריכה]

ראו גם[עריכה]


הערות[עריכה]

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
  1. ^ כך כתוב בדפוסים שיש י"א פרקים אבל הדפיסו רק י'. לא יודע אם זה סתם טעות דפוס או שיש פרק שפספסו להדפיס. מן הסתם הראשון. -- ויקיעורך
  2. ^ בכמה מהדורות (שאלוניקי וקארעץ) כתוב ד' פרקים אבל בפועל יש ה' -- ויקיעורך
  3. ^ בכמה מהדורות (שאלוניקי וקארעץ) כתוב ה' פרקים אבל בפועל יש ד' -- ויקיעורך
  4. ^ כך מובא בהרבה דפוסים למרות שבפועל הדפיסו ט"ו דרושים - ויקיעורך
  5. ^ במהדורת ירושלים תשמ"ח, פרקי י"א וי"ב נרשמו כפרקי י"ג וי"ד תחת כותרת חדשה "ענין הפרש שיש בין אצילות לבריאה ויצירה ועשיה" ללא מתן הסבר במקום. אולי יש הסבר בהקדמת המהדורה - לא הסתכלתי -- ויקיעורך
  6. ^ ע"פ מהדורת ירושלים תשמ"ח, למרות ששער זה לא מופיע בלוח השערים בתחילת מהדורת הספר (דף 5 של קובץ PDF), בכל זאת הד' פרקים הבאים מופיעים תחת הכותרת "השער השני, שער כללות אבי"ע ובו ד' פרקם", ללא מתן הסבר בטבעם של ד' פרקים אלו.
    הסתבכות נוספת של העניין כאן לקורא הוא, שכתוב שהיכל השביעי כוללת ט' פרקים, אבל בפועל במהדורת ירושלים תשמ"ח מחשיבים וממספרים את השער הזו וע"י כך המספר יוצא באמת לי' שערים. אולי יש הסבר בהקדמת המהדורה - לא הסתכלתי -- ויקיעורך
  7. ^ ראה בהערת הויקיעורכים לעיל