עץ חיים/שער ב/ענף א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עץ חיים · שער ב · ענף א· >>

שער ב - השתלשלות י' ספירות דרך עיגולים[עריכה]

ענף א[עריכה]

השתלשלות הי' ספירות דרך עיגולים עניינם הוא שכבר נודע שהחלק התחתון שבחמש מדריגות הנשמה (שהיא הנפש כנודע), ממנה נתפשטו הי' ספירות דעיגולים בראשונה דרך הקו והצנור מפאת האין סוף, כדמיון אדם תחתון החומרי שבתחלה יש לו בחי' נפש ואח"כ זוכה וקונה בחי' רוח, אח"כ מדריגת נשמה וכו'. והסדר הזה היה למעלה ג"כ. כי בראשונה נאצלו י' ספירות דעיגולים בבחינת כלים ובבחינת עצמות ורוחניות שבתוכם מבחינת מדריגות נפש לבד, ואח"כ חזרו ונאצלו בחינת הי' ספירות דרך קו היושר כמראה אדם כנ"ל, וגם הם כוללים ב' בחינות -- כלים ועצמות הרוחניות שבתוכם, בבחינת מדרגה יותר עליונה, הוא הנקרא מדרגת רוח שהוא למעלה ממדרגת הנפש. ונמצא שבחינת י' ספירות דעיגולים הם מדרגת נפש עם הכלים המיוחסים להם, ובחינת י' ספירות דיושר כמראה אדם שנאצלו אח"כ הוא מדרגת הרוח עם הכלים המיוחסים להם.

והנה בחי' הכלים הנ"ל -- כבר נודע שאבר הכבד הוא משכן הנפש, והלב משכן הרוח, והמוח משכן הנשמה. ואין כאן מקום ביאור פרטים אלו:


עוד צריך להודיע כללים אחרים, הלא הם אלו. דע כי בחינת עצמות ורוחניות אשר מתלבש תוך הכלים הנ"ל הלא הוא הנזכר תמיד אצלינו בחיבורינו זה בחינת אורות נעלמים. והנה האורות האלו הם ב' בחינות -- א' נקרא אור פנימי המתלבש תוך הכלים. והב' נקרא אור מקיף וסובב עליו, שמרוב גודל הארתו אין הכלי יכול להלבישו ולקבל כחו בתוכו ונשאר אור ההוא מקיף וסובב עליו מבחוץ. ואין לך שום אור בעולם שאינו כולל ב' בחינות אלו שהוא אור פנימי ואור מקיף.

וכמו כן בחינת הכלים -- אין לך שום כלי בעולם שאין לו ב' בחינות ע"ד הנ"ל, הלא הוא בחינת פנימיות הכלי ששם התדבקות והתלבשות אור פנימי הזה בתוכו, ועוד יש לו בחינת חיצוניות הכלי אשר עליו מבחוץ סובב ומקיף אור מקיף הנ"ל. נמצא דרך קצרה האור שהוא בחינת עצמות הרוחניות מתחלק לב' מדרגות והם אור פנימי ומקיף. ועד"ז בחינת הכלים גם הוא מתחלק לב' מדרגות והם פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים. וכבר נתבאר כללים אלו.

הכלל העולה, שמתחלת הכל נאצלו הי' ספירות דרך עיגולים, הלא הם מתחלקים וכוללים בחי' י' ספירות דכלים מעוגלים בציור עיגולים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, ובתוך הכלים האלו מתלבשים י' ספירות רוחניות הנקרא אורות של בחינת הנפש. ועוד י' אורות מקיפים עליהם באופן שכל אור מהם יש בו אור פנימי ואור מקיף. והכל הוא דרך עיגולים, כי אור פנימי הוא עגול כעין גלגל והוא מלובש תוך כלי א' מעוגל גם הוא, ועל כלי זה אור מקיף עליו וגם הוא עגול כדמיון גלגל סובב. וכן כל י' ספירות דעגולים על דרך זה כדמיון הרקיעים והגלגלים כנודע.

אח"כ נאצלו הי' ספירות דיושר כמראה אדם ישר, והם יותר מעולים מהם, וגם הם כוללים בחינת י' ספירות דכלים ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצונות, ובתוך אלו הכלים מתלבשים י' ספירות רוחניים ונקראים אורות של בחינת רוח, ובכל אור מהם יש בחינת אור מקיף על הכלי מבחוץ סביביו ובחינת אור פנימי מתלבש תוך הכלי הנ"ל, והכל בדרך ישר כמראה אדם.

והנה הקדמה שהקדמתי לך בענף הזה, הלא היא כוללת לכל הנאצלים והנבראים ונוצרים ונעשים שבכל העולמות:


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל