עץ חיים/שער מב*/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עץ חיים · שער מב* · פרק א· >>

פרק א[עריכה]

ארבע עולמות אבי"ע בקיצור:

אחר שנתבאר בדרושים שעברו ענין הי' ספירות של עולם האצילות בפרטות, צריכין אנו לבאר בכללות כל בחינות ד' עולמות הנקרא אבי"ע. וצריך לבאר גם כן כללות עולם האצילות, אע"פ שאין זה מקומו, אמנם להיות שורש להבין ג' עולמות בי"ע אשר תחתיו קבענו ביאור כללותו בדרוש זה.

והנה היותן בחינת ד' עולמות אבי"ע הוזכרו בהרבה מקומות, ובתיקונים מפוזרים. אמנם אלו הב' מקומות נזכרו שם בדרך כללות על מתכונתם: א' הוא בהקדמת התקונים ד"ג: "ועלת על כלא הוא נחית בי' ספירות דאצילות ובי' ספירות דבריאה ונהיר ביה כתות דמלאכייא וי' גלגלי רקיע". וכן בפ' בא בר"מ דף מ"ב ענין י' ספירות דאצילות ד"אינון מקור מעיין וים וז' נחלים, ולבתר עביד משמשין לאילין מאנין כורסיא בד' סמכין ושית דרגין" - הרי עשר. ולבתר תיקן לשמשא לכורסייא י' כתות -מלאכים, אראלים וכו'. ולבתר עביד לאינון משמשין דאינון סמאל.

וביאורו הוא: כי תחלה הם י"ס דאצילות שהם מתחלת עתיק יומין עד סיום נוקבא דז"א דאצילות כנזכר במ"א ואחריהן עולם בריאה ובו י"ס ג"כ דוגמת י"ס דאצילות ונקרא "עולם כסא הכבוד" יען הם למטה מנוקבא דז"א הנקרא כבוד והבריאה כסא תחתיה, לכן נקרא עולם הבריאה כסא הכבוד. ואחריהן עולם יצירה והוא י"ס ג"כ, ובזה העולם מטטרו"ן שר הפנים עם י' כתות מלאכים, ואחריהן עולם העשיה והם י' גלגלי הרקיע הסובבים עלינו אשר בתוכם ארץ התחתונה. וכבר ידעת כי כמו שי"ס דבריאה נעשו בסוד היכלות כי היכל א' העליון הנקרא ק"ק כולל ג"ר וכן בעשיה הם ז' רקיעים והרקיע העליון הנקרא ערבות כולל ג"ר.

אמנם כל הי' גלגלי של הז' כוכבי לכת וי"ב מזלות שמנו חכמי התכונה כולה קבועים ברקיע ב' מתתא לעילא כמ"ש "ויתן אותן אלהים ברקיע השמים", שהוא דמיון היסוד הנקרא כל וכולל כולם בו. ותחתיו הוא וילון מלכות דעשיה ש"אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית" כמארז"ל. ובתוך וילון זה הם ד' יסודות ארמ"ע, דהיינו אש מים עפר רוח והארץ וכל אשר בה. וכללות כל הז' רקיעים אלו העליונים והארץ שבתוכה נקרא עולם העשיה, ששם נגמר החומר והכלים להתגשם כמ"ש במ"א, כי התחלת הכלים הם מעולם הנקודים שהם י"ס דאצילות שהם מאנין וכלים הנזכר ר"מ פ' בא, וכאן בעולם עשיה נגמר מלאכת הכלים והוא תכלית החומרים שהוא קצה האחרון ולכן פה נתגלו בחי' הקליפות לגמרי ולכן נקרא זה עולם הקליפות עם היות בתוכה עשר ספירות דעשיה דקדושה. וז"ס ריש פ' בר "ולאילן עביד משמשין סמא"ל וכל כת דיליה", והרי נתבאר בקיצור ד' עולמות אבי"ע :


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל