עץ חיים/שער ה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · עץ חיים · שער ה · פרק ג· >>

פרק ג[עריכה]

כל העולמות נבראו ע"י כ"ב אתוון שבמלכות אשר מהם‏[1] נוצרה. וגם יש בה ה' אותיות מנצפ"ך שהם ה' גבורות היוצאין מז"א אליה, ועי"ז נגמר פרצוף רחל.

וה' גבורות הם וכנגדם יש ה' מוצאות הפה, והם: גרון וחיך וכו'. וכמו שהם ה' אותיות מנצפ"ך שהם ה' גבורות כנודע ונקרא אותיות סתומות ועגולות, כן הפה עגולה כמותם. וזהו שאמרו בתיקונים דף ד' ע"ב כי ה' מוצאות הפה נקרא "פִתוּחֵי חוֹתָם" דאמא עלאה. והענין כי ה' נקודות יש‏[2], פתוחי חתם הם, נגד ה' מוצאות הפה שהם פתוחים ונפתחים‏[3] ע"י אימא עלאה הנקרא "חותם", שהוא יסוד שבה הנקרא "חותם" כנודע, כי שם נחתמים ונצטיירין כל הציורין. ומכח ה' גבורות שבחותם דילה נפתחו אלו ה' מוצאות הפה הנקרא "פתוחי חותם". נמצא כי שורש ה' מוצאות נעשה מה' גבורות דמנצפ"ך ואז יצאו מה' מוצאות כל הכ"ב אותיות בסוד אחע"ה בומ"ף גיח"ק דטלנ"ת זסרש"ץ הנחלקים לה' חלקים. ויען הם נמשכין מגבורה שהם בחינת מלכות הנקרא "נפש", ולכן האותיות נקרא "נפש" כנודע, וכנזכר בתיקונים דף ע"א.

גם בזה תבין איך כל המקיפין נמשכין מבינה כי היא נקראת פום ממלל רברבן .

גם נתבאר בזה מ"ש בפר' משפטים דף קכ"ג (ח"ב קכג, א) דעת גניז בפומא דמלכא , כי ה' גבורות של דעת נגנזו בפה בסוד ה' מוצאות הפה כנ"ל, וכללות הפה נעשה מהם והם נגנזו שם. גם אמרוֹ גנוז , הוא כי ברצונו מוציא גניזת האותיות הנ"ל בסוד קול ודבור מהפה ולחוץ, וכשרוצה נשארים גנוזות בפנים בסוד "נאלמתי דומיה".

גם בזה יתורצו ב' המאמרים מחולקים בתיקונים, אחד אומר שאותיות יצאו מבינה מחותם שלה בסוד פתוחי חותם והב' אומר שיצאו מפומא דז"א; ושניהם צדקו. כי היסוד דאמא הוא בפומא דז"א ומשם יצאו האותיות.


ודע כי ‏[4] הם בחי' כ"ב אתוון ומהם נעשו כל הכלים דאבא ואמא וזו"ן כמ"ש בע"ה. והנה תראה כי אבא ואמא להיותן יותר גדולים עד מאד מזו"ן, לכן נטלו ט"ו אותיות ונעשו כלים להם כמו שבארנו במקום אחר (עץ חיים שער ח פרק ו). והענין הוא שאבא ואמא הם ב' אותיות י"ה משם הוי"ה -- גימטריא ט"ו. אך הזו"ן נטלו ז' אותיות לבד כי הם ז' מלכים כנזכר במקום אחר (עץ חיים שער ח פרק ג) (עץ חיים שער טו פרק א):


והנה הזווג שבסוד האותיות‏[5] הוא להחיות העולמות, ובסוד הנקודות‏[6] הוא לנשמות. והענין כי זווג הנקודות הם חכמה דאבא עם חכמה דאמא, והאותיות הוא בינה דאבא עם בינה דאמא‏[7], כי ב' מיני זווגים הם -- אחד להחיות העולמות, ואחד לנשמות. וגם‏[8] אותו זווג דחיות יועיל לחדש הנשמות ישנות שנאצלו בבריאת עולם:


  1. ^ (נוצר הולד וגם יש בהם ל"ג)
  2. ^ (נ"א שיש)
  3. ^ (נ"א נפתחים ופתוחים)
  4. ^ יש גורסין "ודע כי מוחין ואמא הם בחינות וכולי" ומצאתי בנוסחאות אחרות דלא גרסינן ליה, וכן נראה. לכן מחקתי כאן. - ויקיעורך
  5. ^ (והוא וזה)
  6. ^ (והוא וזה)
  7. ^ (והנה ל"ג)
  8. ^ (החיות ל"ג)


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל