עץ חיים/שער לח/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עץ חיים · שער לח · פרק א· >>

פרק א[עריכה]

ואחר שבארנו ענין רחל ולאה נבאר עתה ענין שתיהן איך נרמזו בכ"מ.

הנה הכתוב אומר "הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא" (תהלים לט, ה), כי הנה דוד המלך ע"ה היה מן המלכות כנודע. וגם בסבא דמשפטים דוד הוי יתיב בעלמא דנוקבא. גם מצינו שהיה בן לאה בסוד משיח בן דוד הבא מן יהודה בנה של לאה. נמצא שהוא נשרש מן שתיהן, וע"כ רצה לחקור ולידע ולהבין בחכמה בחינת ב' נשים אלה שהם לאה ורחל איך היה מציאותן. וזהו סוד "הודיעני ה' קצי", פי' הודיעני חכמה כדי שאדע בחינת "קצי ומדת ימי", שהם רחל ולאה, שבהם תלוין מדת ימי וקצי, כי משם נמשך לי חיות. ולהיות שרחל היא תחתונה שהיא מלכות האחרונה שבסוף י' ספירות דאצילות וגם שהיא עומדת ברגלי ז"א כנגד נה"י שבו כנ"ל לכן קראה "קצי", לשון קץ וסוף. אך ללאה קראה "מדת" בסוד מה שנתבאר לעיל איך ביארנו בכונת בשכמל"ו, כי לאה לוקחת הארה מן ד' מוחין של ז"א שהם ד' הויות, והם מלובשים תוך נה"י דאמא שסודם ד' שמות אהי"ה, ולאה לוקחת הד' אלפי"ן שבהם ונעשין ד' מוחין שבה. והנה ד' אלפי"ן גימטריא מד"ת שנתבאר לעיל עניינה בענין אחר ע"ש. וזהו "ומדת ימי מה הוא".

והנה דוד ע"ה היה מסופק לדעת כמה בחינות ושינוים שיש בין לאה לרחל, ורצה לידע סודם. ואחד מהשאלות ששאל דוד ע"ה הוא לידע ענין א' שנתבאר אצלינו בכוונת בשכמל"ו, כי כתר שלה הוא ד' אלפי"ן דד' שמות אהי"ה כנ"ל בהיותן פשוטין, רק שכל אחד כלול מארבעתן. נמצא שהם ט"ז אותיות. נמצא כי כתר של לאה הם ט"ז אורות בלבד. אמנם הכתר של רחל -- שהם שאר אותיות של ד' אהי"ה הנ"ל -- שהם ד' פעמים -- הי"ה הי"ה הי"ה הי"ה, גימטריא פ', כמנין וע"ד אורות. וזהו שכתוב "ומדת ימי מה היא", כי לאה נקרא "מדת ימי" היא לוקחת כמנין היא שהם ט"ז אורות הנ"ל לבד, אבל רחל היא פ' אורות בכתר שלה, והייתי רוצה לשאול "מה חדל אני", שאני מבחינת לאה כנ"ל ואני חדל וגרוע מבחינת רחל ולמה הוא כך.

גם רמז באומרו "מה היא" אל מה שנתבאר אצלינו כי ז"א הוא הוי"ה במילוי אלפי"ן שהוא גימטריא מ"ה. והנה יש בו ב' פעמים מ"ה -- א' מהחזה ולמעלה שיש בם מ"ה א' כדי להוציא את לאה מאחוריו, ויש לו מ"ה ב' להוציא את רחל מהחזה שבו ולמטה. נמצא כי לאה יוצאת מבחינת שם מ"ה גמור כמו שיש אל רחל שם מ"ה אחר א"כ כיון שהם שוין בענין זה של מ"ה איך נשתנו בענין "היא" הנ"ל שאין בה רק ט"ז אורות כמנין הי"א, משא"כ ברחל כנ"ל. וזהו סוד "ומדת ימי מה היא", שמאחר שהיא "מ"ה" למה היתה "הי"א"? עוד יש שאלות אחרות רמוזים בזה הפסוק בענין לאה ורחל ושכחתים.


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל