עץ חיים/שער מד/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · עץ חיים · שער מד · פרק ב· >>

פרק ב[עריכה]

והנה עתה נבאר פרטיות זעיר ונוקבא דאצילות ואחר כך נבאר שאר עולמות אבי"ע.

הנה זעיר אנפין שבאצילות יש בו י' ספירות פרטיות ובכל אחד יש בו ג' בחינות כלים -- חיצון, אמצעי, ופנימי. הרי הם ל' כלים; י' פנימית תוך י' אמצעית תוך י' חיצונים. ובתוכם בחינת חיות העצמות שהם הנשמה שלהם, ונתחלק לנרנח"י.

 • והנפש מתלבשת בנה"י דאבא ואמא בבחינת החיצוניות בתוך י' ספירות דכלים הנקרא אחור,
 • והרוח מתלבשת בנה"י דאבא ואמא האמצעיים תוך הי' ספירות דכלים אמצעים
 • והנשמה מתלבשת בנה"י דאבא ואמא הפנימיים תוך י' ספירות דכלים פנימים
 • ובתוכם נשמה לנשמה היא חיה
 • ובתוכם היא יחידה.

ובחי' העצמות הם י' הויות מנוקדות קמץ ופתח הנזכר בתקונים, כל הויה בספירה אחד די' ספירות דז"א.

 • ה'-אחרונה שלה מתלבש בכלי דאחור
 • ו' בכלי אמצעי
 • ה' בכלי פנימי
 • י' תוך כולן
 • וקוץ י' הם תוך כולם

וג' כלים אלו הם דמיון מוח לב כבד שהם משכן לנר"ן.


והנוקבא דז"א -- גם בה י' ספירות ל' כלים, ובתוכם עצמות נר"ן כו', אלא שאינו כמו הז"א שיש בו הוי"ה אחד בכל ג' כלים שיש בכל ספירה וספירה שבו, רק בנוקבא אין בה עצמות רק הוי"ה אחד כוללת כל הי' ספירות שלה ואין בה ניקוד כלל.

 • וה' אחרונה היא נפש לכל י' כלים דאחור
 • ו' הוא רוח מתלבש תוך י' כלים אמצעים
 • ה' היא נשמה מתלבשת בי' ספירות כלים פנימיים שבה
 • י' חיה תוך כולן
 • קוץ י' היא יחידה תוך כולן.

וכל אות מאלו נחלקת לי' סמכין הנזכר פרשה תצוה, שכל הוי"ה היא עיקר, וכל אותן סמכין כולם הם בזאת הוי"ה שהוא עצמות דנוקבא דז"א דאצילות.

אמנם אריך אנפין ואבא ואמא גם הם על דרך הנ"ל בודאי אלא שלא קבלתי ממורי זלה"ה אם יש בכל אחד מהם ל' כלים או ך' ע"ד הנזכר במ"א לפי שאין באבא ואמא בדעת שלהם רק ב' כלים לכל א', ועד"ז יהיה בכל י' ספירות דאריך אנפין וכן באבא ואמא. וצ"ע.


אמנם עולם הבריאה הוא ע"ד עולם האצילות וגם שם לא קבלתי ענין אריך אנפין ואבא ואמא רק זו"ן דבריאה לבד. והנה נוקבא דז"א דאבי"ע הוא ל' כלים אחרים ובתוכם העצמות והנשמה שלהם בסוד נר"ן. אמנם הנפש שלהם המתלבש בי' כלים דאחוריים הם ענין אותן החיות הנזכר פר' פקודי דף רמ"ו ע"א (ח"ב רמו, א) וז"ל "כיון דאתבסמו רוחא ברוחא ואתכלילו כחדא כדין נפיק חד נהורא דסלקא ונחתא ואתי על ד' שורין ד' אופנים ואיהו חיותא דשליט עלייהו ואיקרי בזק. האי בזק נהיר ושלטא על כל אילין אופנים כו'". אך ההיכלות עצמן והאופנים ומלאכים -- כולם הם בחינת י' כלים. והרוח שלהם המתלבש בי' כלים אמצעים הם ענין רוחין הנ"ל שבכל חד וחד יש בו חד רוחא וכן בכל היכל והיכל.

והנה הג' כלים דאחור שהם בחי' נפש וגם על הרוח שלהן -- עליהן נאמר "ומשם יפרד" ואינם בחינת אלהות. רק מן נשמה חיה ויחידה אשר שם בבי"ע אלו הם בחינת אלהות גמור ואינם כלל עולם הפירוד. והטעם הוא כמ"ש, כי כשנתמעטה הירח (היא נוקבא דז"א דאצילות) ונטרדה והיתה "ראש לשועלים" (שהם עולמות בי"ע), ירדו י' כלים פנימים שלה הם עצמם בבריאה תוך י' כלים דנוקבא דז"א דבריאה, והיה שם בבחינת נשמה להם. לכן מן הנשמה ולמעלה נקרא אלהות גמור בבריאה. אך החיה ויחידה אשר שם לא קבלתי.


ודע כי אות ה' ראשונה דהוי"ה עצמות נקבה דז"א הנחלקת לי' סמכין כנ"ל גם הם מתלבשין למטה תוך הנשמה (נ"א למטה בעלם הבריאה הנשמה) שהם י' כלים פנימים הנ"ל דנוקבא דז"א דאצילות. גם זעיר אנפין דבריאה הוא כך, כי יש בו ל' כלים, והנפש תוך י' דאחוריים, ורוח תוך הי' כלים אמצעים -- וכל זה עולם הפירוד. ואח"כ הנשמה היא בחינת י' כלים פנימים דז"א דאצילות, והוא כאן נשמה ממש לי' כלים פנימים דז"א דבריאה. ונשמה זו אלהות גמור. מה שאין כן נפש רוח.

ועל דרך זה ג"כ מתלבשים בחינת אבא ואמא ואריך אנפין דאצילות כלים שלהם הפנימים בבריאה בבחינותיהן שהם אבא ואמא ואריך אנפין, ויהיו בחינת נשמה להם. ועולם היצירה על דרך זה ממש אלא שי' כלים אמצעים דז"א דאצילות נעשים נשמה ממש ומתלבשים תוך י' כלים פנימים דז"א דיצירה, ויהיו נשמה ואלהות ממש שם. אך מהרוחין ולמטה הם עולם הפירוד. וכן י' כלים אמצעים דנוקבא דאצילות ירדו ונתלבשו תוך י' כלים פנימים דנוקבא דיצירה ונעשין נשמה ואלהות להם ממש, אך מהרוחין ולמטה הם עולם הפירוד. ואות ו' דהוי"ה עצמות נוקבא דאצילות הנחלק לי' סמכין -- גם הם מתלבשים תוך י' כלים אמצעים שלה הנעשים נשמה בנוקבא דיצירה. ועל דרך זה ג"כ מתלבשים כלים דאריך אנפין ודאבא ואמא אצילות בבחינותיהן שביצירה.

ועולם העשיה ג"כ על דרך הנ"ל אלא שי' כלים דאחור דז"א דאצילות מתלבשים בי' כלים פנימים דז"א דעשיה ונעשים נשמה אלהות ממש. ומהרוח ואילך עולם הפירוד. וכן י' כלים דאחור דנוקבא דאצילות ירדו ונתלבשו תוך י' כלים פנימיים דנוקבא דעשיה ונעשים נשמה ואלהות ממש. ומהרוח ואילך עולם הפירוד. ואות ה' אחרונה דהוי"ה עצמות נוקבא דאצילות הנחלק לי' סמכין כנ"ל -- גם הם מתלבשים תוך י' כלים דאחור שלה הנעשים נשמה לי' כלים דעשיה. ועל דרך זה מתלבשים ג"כ כלים דאריך אנפין ודאבא ואמא דאצילות בבחינותיהן שבעשיה.


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל