עץ חיים/שער לט/דרוש ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · עץ חיים · שער לט · דרוש ג· >>

דרוש ג - מ"ב[עריכה]

דע כי בעת מיתת המלכים כאשר ירדו למטה היו בהם כל הבחינות, שהם אבי"ע. והנה בחלק עשייה עצמה יש ד' בחינות והם כסדרן, ממטה למעלה:

  • דומם
  • צומח
  • חי
  • מדבר.

והענין כי בוודאי שאפילו בדומם שהוא עפר והאבנים וכיוצא בהם הוא מוכרח שיהיה בהם חיות רוחניות ומזל ושוטר עליו מלמעלה, דאל"כ לא היתה עפר מוציאה דשאים וזרעים אם לא היה בהם חיות. אמנם מדרגות חיות דצומח הוא למעלה מהם, כי אנו רואין שהוא צומח וגדל כבני אדם, ובוודאי כי חיות אשר בתוכו גורם לו גידול הזה. וחיות הבעל חי למעלה מהם, שיש בהם נפש יותר בבירור וכמ"ש "ורוח הבהמה היורדת למטה בארץ". וחיות האדם המדבר הוא למעלה מהם. ואין לך שום נברא בעולמות כולם שאין בהם מן בירור המלכים הנ"ל, והכל נכלל בהן. ומכל הבחינות הנ"ל יש בקליפות מן מיתת המלכים.

והנה מן כל הבחינות הנ"ל הם נבררין ויוצאין מתוך הקליפות. ואמנם היותר מעולה שבהם הובררה באצילות, והגרוע ממנו הובררו בבריאה, והגרוע ממנו ביצירה, והגרוע ממנו בעשיה. ובעשיה עצמה יש ד' בחינות הנ"ל; כי המובחר שבו הוא האדם, והגרוע ממנו הוא בעל חי, והגרוע ממנו הוא הצומח, והגרוע ממנו הוא הדומם, והגרוע מכולם הוא הנקרא "זוהמא דהתוכא דדהבא". וזה לא הועיל כלום ונקרא "קליפה", הוא כי לא יוכלו להתברר, והם דינין קשים וחזקים עד מאד שהם הקליפה ממש. והנה מוכרח הוא שיש בתוך אלו הקליפות קצת ניצוצי קדושה קטנים עד מאד שהם בחינת י"א סמני קטורת כמ"ש במקומו.

נמצא כי מכל אלו הבחינות הנ"ל יש בקליפה שצריך האדם במעשיו לתקנם ולבררם ולהעלותן ממדרגה למדרגה. וכאשר יושלמו להתברר כל אלו הי"א סמני הקטורת -- אז "בלע המות לנצח" כנזכר בדרוש א'.

והנה ענין הבירור הוא להעלותו בתחלה בבחינה הא', ואחר כך למדרגה אחרת גדולה ממנו, ועל דרך זה כל המדרגות. וכמו שכתבנו בסוד כוונת אכילה כי יכול האדם לחזור את הדומם חלק מחלק האדם עצמו, והם מבררים ומתקנים כל הדברים שיש בהם פסולת וקליפה, והם מתקנים מבחינת הדומם עד בחינת האדם מדבר ממש. ואח"כ אם יזכה במעשיו יותר -- יעלה הכל במדרגת מלאך, באופן שיתברר הכל בירור אחר בירור עד שיעלה מעלה אחר מעלה למדרגה גבוה מאד.

והנה כשנולד אדם וחוה והוא היה מבורר‏[1] בו בחינת הנשמות, וכאשר קרא שמות לכל הבע"ח נתבררו גם הם. אמנם הצומח ודומם היה צריך לתקנם אח"כ ע"י עבודת האדמה והאכילה. וכאשר חטאו -- חזרו בחינות הנשמות ובחינות הב"ח לרדת ולהתערב עם הקליפה. והנה כל זה נתבאר באורך בדרוש כוונת אכילה ובדרוש העגל והגלגולים עיי"ש. ושם יתבאר כי הנה כל בירורי הפסולת מתוכם הוא על ידי המחשבה וכמ"ש בפר' פקודי ובירר פסולת מגו מחשבה, והוא ע"י חכמה וע"י הבינה אשר בחכמה עצמה בסוד "הבן בחכמה וחכם בבינה". נמצא שהכל הוא בחכמה וע"ש ענין זה.


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל


  1. ^ דפוס קארעץ מתברר