ביאור:מבנה מסכת בבא בתרא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תלמוד > סדר נזיקין >


מסכת בבא בתרא - דיני שכנים, ראיות, חזקות, שטרות, מכר, ירושה

א. פרק "השותפין" - דיני שותפים בנכס - שכנים בחצר, אזרחים בעיר (בבלי ב א)

מחיצה והיזק ראיה בחצר משותפת (פרק א משנה אבבלי ב א)

הורדוס, החכמים והמקדש (פרק א משנה אבבלי ג ב)

מחיצה והיזק ראיה בגינה ובקעה משותפת (פרק א משנה בבבלי ד א)

השתתפות בהוצאות גידור השדה (פרק א משנה גבבלי ד ב)

השתתפות בהוצאות תיקון מחיצה, דיני פירעון מוקדם (פרק א משנה דבבלי ה א)

חזקת שימוש בכותל משותף (פרק א משנה דבבלי ו א)

מחיצה והיזק ראיה בגגות (פרק א משנה דבבלי ו ב)

השתתפות בהוצאות גידור החצר (פרק א משנה הבבלי ז ב)

השתתפות בהוצאות חומת העיר, דיני מיסים עירוניים (פרק א משנה הבבלי ז ב)

גביית צדקה וחלוקת צדקה (פרק א משנה הבבלי ח א)

מתי מותר לכפות חלוקת רכוש משותף (פרק א משנה ובבלי יא א)

כתיבת ספרי הקודש - הלכות והסטוריה (פרק א משנה ובבלי יג ב)

דרשות על ספר איוב (פרק א משנה ובבלי טו א)

ב. פרק "לא יחפור" - נזקי שכנים ואזרחים בעיר (בבלי יז א)

הרחקת בור למים או זבל בחצר פרטית מחצר הזולת (פרק ב משנה אבבלי יז א)

הרחקת תנור בבית פרטי מבית הזולת (פרק ב משנה בבבלי כ ב)

פתיחת חנות, עסק או בית-ספר בסמוך לבית הזולת - נזקי רעש (פרק ב משנה גבבלי כ ב)

הרחקת קיר מקירות וחלונות הזולת (פרק ב משנה דבבלי כב א)

הרחקת סולם משובך הזולת, הרחקת קיר ממזחילת הזולת (פרק ב משנה הבבלי כב ב)

הרחקת שובך מהעיר (פרק ב משנה הבבלי כג א)

החזרת גוזל שנפל מהשובך (פרק ב משנה ובבלי כג ב)

הרחקת עצים מהעיר (פרק ב משנה זבבלי כד ב)

הרחקת גורן מהעיר (פרק ב משנה חבבלי כד ב)

הרחקת נבלות, קברות ועורות מהעיר - נזקי ריח (פרק ב משנה טבבלי כה א)

הרחקת דברים שעלולים להזיק לירקות של הזולת (פרק ב משנה יבבלי כה ב)

הרחקת עצים מבור הזולת (פרק ב משנה יאבבלי כה ב)

הרחקת עצים משדה הזולת (פרק ב משנה יבבבלי כו א)

קציצת ענפי הזולת הנוטים לשדה היחיד (פרק ב משנה יגבבלי כז ב)

קציצת ענפי הזולת הנוטים לרשות הרבים - נזקי תנועה ונזקי טומאה (פרק ב משנה ידבבלי כז ב)

ג. פרק "חזקת הבתים" - דיני חזקה - ראיות על בעלות בנכסים (בבלי כח א)

חזקת שלוש שנים על נכסים שעושים פירות ברציפות (פרק ג משנה אבבלי כח א)

חזקת שלוש שנים על עבדים (פרק ג משנה אבבלי לו א)

חזקת שלוש שנים על נכסים שעושים פירות לפרקים (פרק ג משנה אבבלי לו א)

חזקת שלוש שנים כשבעל הקרקע בארץ רחוקה (פרק ג משנה בבבלי לח א)

טענות שנותנות תוקף לחזקת שלוש שנים (פרק ג משנה גבבלי מא א)

מצבי זיקה בין המחזיק לנכס שמבטלים חזקת שלוש שנים (פרק ג משנה גבבלי מב א)

פעולות של קניין והחזקה במקרקעין (פרק ג משנה גבבלי נב ב)

מכירה מתוך אונס (פרק ג משנה גבבלי מז ב)

עדי שקר על חזקת שלוש שנים (פרק ג משנה דבבלי נו א)

חזקת שימוש בנכס משותף (פרק ג משנה הבבלי נז א)

אגדות רבי בנאה (פרק ג משנה הבבלי נז ב)

חזקת שימוש במרזב, מזחילה, סולם, חלון, זיז (פרק ג משנה ובבלי נח ב)

הרחקת חלונות, דלתות ועליות מחצר הזולת - צפיפות והיזק ראיה (פרק ג משנה זבבלי נט ב)

הרחקת מקומות חלולים מרשות הרבים (פרק ג משנה חבבלי ס א)

ד. פרק "המוכר את הבית" - מכירת מקרקעין - מה נכלל בהסכם (בבלי סא א)

מכירת בית - הכללת חדרים סמוכים וגגות (פרק ד משנה אבבלי סא א)

מכירת בית - הכללת מבנים סמוכים ושבילים (פרק ד משנה בבבלי סד א)

מכירת בית - הכללת רהיטים וציוד (פרק ד משנה גבבלי סה א)

מכירת חצר - הכללת בתים, מבנים וציוד (פרק ד משנה דבבלי סז א)

מכירת בית בד (פרק ד משנה הבבלי סז ב)

מכירת בית מרחץ (פרק ד משנה ובבלי סז ב)

מכירת עיר (פרק ד משנה זבבלי סח א)

מכירת שדה וכרם - הכללת גדר, תבואה מחוברת ועצים פשוטים (פרק ד משנה חבבלי סח ב)

מכירת שדה - אי הכללת מטלטלים, תבואה תלושה ומבנים (פרק ד משנה טבבלי עא א)

ה. פרק "המוכר את הספינה" - מכירת מטלטלים - מה נכלל בהסכם, מתי נגמרת העיסקה ומתי מותר לבטלה (בבלי עג א)

מכירת ספינה (פרק ה משנה אבבלי עג א)

אגדות רבה בר בר חנה ויורדי הים (פרק ה משנה אבבלי עג א)

מכירת קרון עגלה (פרק ה משנה אבבלי עז ב)

מכירת חמור - הכללת כליו (פרק ה משנה בבבלי עח א)

מכירת בהמות מניקות (פרק ה משנה גבבלי עח ב)

מכירת מבנים עם תכולה - אשפה, בור מים, כוורת, שובך (פרק ה משנה גבבלי עט א)

מכירה מוקדמת של וולדות או פירות (פרק ה משנה גבבלי פ א)

מכירת עצים בנפרד מהשדה (פרק ה משנה דבבלי פא א)

מכירת איברים של בהמה (פרק ה משנה הבבלי פג ב)

ביטול עיסקה בעקבות טעות בטיב הסחורה (פרק ה משנה ובבלי פג ב)

רגע סיום הקניין בקניית פירות ופשתן (פרק ה משנה זבבלי פד ב)

רגע סיום הקניין בקניית שמן ויין (פרק ה משנה חבבלי פז א)

אחריות על נזקים שגרם שליח קטן בעיסקת מכירה (פרק ה משנה טבבלי פז ב)

הלכות דיוק כלי המדידה (פרק ה משנה יבבלי פח א)

הלכות ביצוע המדידה (פרק ה משנה יאבבלי פח ב)

מגבלות על רווחים לא הוגנים במסחר וייצוא חקלאי מארץ ישראל (פרק ה משנה יאבבלי צ ב)

איסור יציאה מארץ ישראל ודרשות מגילת רות (פרק ה משנה יאבבלי צא א)

ו. פרק "המוכר פירות" - מכירת פירות ויין, חוזי בניית בתים וקברים, זכויות מעבר דרך קרקע פרטית (בבלי צב א)

מכירת פירות שמתאימים לאכילה ולא לזריעה (פרק ו משנה אבבלי צב א)

אין הולכים בממון אחר הרוב (פרק ו משנה אבבלי צב ב)

מכירת פירות שחלק קטן מהם פגומים (פרק ו משנה בבבלי צג ב)

מכירת יין שעלול להחמיץ, הגדרת יין לקידוש וניסוך (פרק ו משנה גבבלי צז ב)

חוזים הקשורים לבניית בית - הגודל המינימלי של בית והיכל (פרק ו משנה דבבלי צח ב)

זכויות וחובות של אדם שבבעלותו בור מים בתוך חצר חברו (פרק ו משנה הבבלי צט א)

זכויות וחובות של אדם שבבעלותו גינה בתוך קרקע של חברו (פרק ו משנה ובבלי צט ב)

זכויות וחובות של אנשים שבבעלותם דרך העוברת בקרקע של אדם אחר (פרק ו משנה זבבלי צט ב)

חוזים הקשורים לבניית קבר - השיעור המינימלי של מערת קבורה (פרק ו משנה חבבלי ק ב)

ז. פרק "האומר לחברו בית כור" - מכירת קרקעות שחלקן פגומות (בבלי קב ב)

מכירת קרקע עם בליטות ושקעים - איך מחשבים את השטח (פרק ז משנה אבבלי קב ב)

מכירת קרקע - טעות במדידת השטח (פרק ז משנה בבבלי קג ב)

מכירת קרקע - סתירה בתנאי החוזה לגבי מדידת השטח (פרק ז משנה גבבלי קד ב)

מכירת חצי שדה - איך מחלקים (פרק ז משנה דבבלי קז ב)

ח. פרק "יש נוחלין ומנחילין" - דיני ירושה מן התורה (בבלי קח א)

מי הם קרובי משפחה הזכאים לירושה (פרק ח משנה אבבלי קח א)

סיפורי יונתן בן גרשום בן משה (פרק ח משנה אבבלי קט ב)

סדר חלוקת הירושה והויכוח על זכות הבת בירושה (פרק ח משנה בבבלי קטו א)

ירושת בנות צלפחד, ודיני חלוקת הנחלות בארץ בימי יהושע (פרק ח משנה גבבלי קטז ב)

דיני בת יורשת נחלה (פרק ח משנה דבבלי קכב ב)

הירושה הכפולה שמקבל הבכור, והירושה שמקבל הבעל (פרק ח משנה דבבלי קכב ב)

המזונות שמקבלות הבנות מירושת האב (פרק ח משנה דבבלי קכב ב)

דיני ירושה כאשר המוריש ביקש לשנות מדין תורה (פרק ח משנה הבבלי קכו ב)

זכותו של אדם לתת את כל נכסיו לאחרים לפני מותו (פרק ח משנה הבבלי קלג ב)

נאמנות האדם לזהות את בנו או את אחיו (פרק ח משנה ובבלי קלד א)

צוואה כתובה שנמצאה לאחר המוות (פרק ח משנה ובבלי קלה ב)

אדם שחילק את רכושו לבניו בחייו (פרק ח משנה זבבלי קלו א)

אחים שהשתמשו בירושה לפני שחלקו אותה (פרק ח משנה זבבלי קלט א)

אחיות שהשתמשו בירושה לפני שחלקו אותה (פרק ח משנה חבבלי קלט א)

ט. פרק "מי שמת" - דיני ירושה מתקנות ומנהגים (בבלי קלט ב)

חלוקת הרכוש בין הבנים הזכאים לירושה לבין הבנות הזכאיות למזונות (פרק ט משנה אבבלי קלט ב)

חלוקת הרכוש כשאחד היורשים הוא טומטום (פרק ט משנה בבבלי קמ ב)

אב שנתן מתנה לילדיו במעי אמם (פרק ט משנה בבבלי קמא א)

יורשים שהשביחו את הרכוש לפני חלוקתו (פרק ט משנה גבבלי קמג ב)

שימוש בירושה משותפת לכיסוי הוצאות מילואים או ריפוי של אחד היורשים (פרק ט משנה דבבלי קמד ב)

מתנות לחתונה מהרכוש המשותף (פרק ט משנה דבבלי קמד ב)

דיני מתנות לחבר שמתחתן (שושבינות) (פרק ט משנה דבבלי קמה א)

דיני מתנות של חתן לארוסתו (פרק ט משנה הבבלי קמו א)

מתנת שכיב מרע (מתנה שנותן חולה הנוטה למות) - מתי יכול לבטל אם הבריא (פרק ט משנה ובבלי קמו ב)

מתנה של אדם שלא ברור אם היה שכיב מרע (פרק ט משנה ובבלי קנג א)

המוציא מחברו עליו הראיה - דיני ראיות (פרק ט משנה ובבלי קנג ב)

קטין המוכר נכסים של אביו שנפטר (פרק ט משנה ובבלי קנה א)

מתנת שכיב מרע - מתי צריך מעשה קניין (פרק ט משנה זבבלי קנו א)

חלוקת רכוש כשיש ספק מי מת קודם - האב או הבן (פרק ט משנה חבבלי קנז א)

חלוקת רכוש כשיש ספק מי מת קודם - האיש או האשה (פרק ט משנה טבבלי קנח א)

חלוקת רכוש כשיש ספק מי מת קודם - האם או הבן (פרק ט משנה יבבלי קנח ב)

י. פרק "גט פשוט" - דיני שטרות וערבויות, זהירות מזיופים ומקנוניות (בבלי קס א)

שטר פשוט לעומת שטר מקושר - מיקום החתימה (פרק י משנה אבבלי קס א)

שטר פשוט לעומת שטר מקושר - מספר העדים (פרק י משנה בבבלי קס א)

שטר הלוואה ובו סכומים סותרים או מחוקים (פרק י משנה בבבלי קסה ב)

כתיבת שטר גט, הלוואה או מכירה (פרק י משנה גבבלי קסז א)

כתיבת שטר אירוסין, נישואין, אריסות, קבלנות, בירורים (פרק י משנה דבבלי קסז ב)

שטר חוב שנפרע בחלקו - האם מותר להחזירו למלוה (פרק י משנה הבבלי קסח א)

שטר חוב שנמחק (פרק י משנה ובבלי קסח א)

שטר חוב שנפרע בחלקו - כתיבת שובר (פרק י משנה ובבלי קע ב)

שימוש ברכוש שהתקבל בירושה כאשר רק אחד מהאחים יכול ליהנות ממנו (פרק י משנה זבבלי קעב א)

כתיבת שטר כאשר יש שני אנשים עם שם זהה באותו מקום (פרק י משנה זבבלי קעב א)

חבילת שטרות שאחד מהם פרוע ולא יודעים איזה (פרק י משנה זבבלי קעג א)

גביית חוב מהערב, וזהירות מקנוניות (פרק י משנה זבבלי קעג א)

גביית חוב מנכסים משועבדים או בני חורין, מהלווה או מהערב (פרק י משנה חבבלי קעה א)