משנה בבא בתרא ד ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא בתרא · פרק ד · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המוכר את הבית, מכר את הדלת, אבל לא את המפתח.

מכר את המכתשת הקבועה, אבל לא את המטלטלת.

מכר את האצטרובל, אבל לא את הקלת, ולא את התנור, ולא את הכירים.

[מכר תנור, מכר כירים].

בזמן שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מכורין.

נוסח הרמב"ם

המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המיטלטלת מכר את האצטרובל אבל לא את הקלת מכר תנור וכירים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כלם מכורים.

פירוש הרמב"ם

המוכר את הבית מכר את הדלת כו': מכתשת הוא כלי שכותשין ושוחקין בו הדברים הגסים כגון מכתשת אבן וזולתה. ואצטרובל הוא עץ כעין רחים מעמידים עליו הרחים לטחון וקלת עגול מעץ שעושין סביב לרחים כדי שלא יתפזר כלום מן הדבר הנטחן:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

המוכר את הבית - סתם:

מכר את הדלת - שכל תשמישי הבית הקבועים בו בכלל הבית הם:

אבל לא את המפתח - דמידי דמיטלטל הוא ז:

המכתשת - הקבועה בקרקע:

האיצטרובל - עיגול של עץ שעליו מעמידים הרחים. וקבוע הוא:

הקלת - אפרכסת שעושים סביב לרחים לקבל הקמח הנטחן שלא יפול לארץ. ומיטלטל הוא:

ולא את התנור ולא את הכירים - דמיטלטלים הם. ואית ספרים דגרסי, מכר תנור מכר כירים. ומיירי בקבועים ומחוברים בקרקע:

הרי כולם מכורים - כל הני תשמישי דביתא. אבל שאר מאני תשמישתיה אינם מכורים. אפילו אמר וכל מה שבתוכה, לא רבה אלא תשמישים המיוחדים לבית כגון מפתח וקלת וכיוצא בהן:

פירוש תוספות יום טוב

אבל לא את המפתח. כתב הר"ב דמידי דמטלטל הוא. כלומר אע"ג דקביעה כדאמרינן בגמ' דקתני מפתח דומיא דדלת. מ"מ אינה מכורה משום דאין קביעותה קביעות גמורה. ומפתח זה (שאינה) [צ"ל שהיא] קבועה כגון אותם שאנו קוראים קודאינ"ט א)בלעז שראויות לכל פתח ופתח. אבל מכתשת הקבועה. היא יותר קבועה. ולפיכך היא מכורה. נ"י:

הקלת. פירש הר"ב אפרכסת וכו' לקבל הקמח וכו'. [ובסוף פרק י"ד ממסכת כלים כתבתי שהר"ב הרכיב בכאן ב' פירושים. וכן עוד לו בזה במ"ג פרק ד' דזבים]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על הברטנורא) כלומר אף על גב דקביעה כדאמרינן בגמרא דקתני מפתח דומיא דדלת מכל מקום אינה מכורה משום דאין קביעתן קביעות גמורה. ועתוי"ט:


פירושים נוספים

בבלי סה א  [[רמב"ם הלכות מכירה

כה ה]]  שולחן ערוך חושן משפט ריד יא