משנה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ששה סדרי משנה
ראו גם: מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים כלים
פאה עירובין כתובות בבא מציעא מנחות אהלות
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא חולין נגעים
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות פרה
שביעית יומא סוטה מכות ערכין טהרות
תרומות סוכה גיטין שבועות תמורה מקואות
מעשרות ביצה קידושין עדיות כריתות נידה
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה מעילה מכשירין
חלה תענית אבות תמיד זבים
ערלה מגילה הוריות מדות טבול יום
בכורים מועד קטן קנים ידים
חגיגה עוקצים

משנה ומפרשיה | משנה מבוארת | מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת | מִשְׁנָה מְנוּקֶדֶת | הקדמות המפרשים

משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות

הטקסט בספר זה הושלם

ראו גם:[עריכה]

צילום[עריכה]

אנציקלופדיה[עריכה]

טקסטים דיגיטליים[עריכה]

כתבי יד[עריכה]

הקלטות[עריכה]

חיפוש[עריכה]

לחץ כאן לחפש בדפי המשנה בוויקיטקסט.

לחץ כאן לחפש בדפי המשנה המבוארת.


הערות[עריכה]

  • הערה 1: הערה בסוף מסכת שביעית - אמר המעתיק יוסף הקטן ב"ר יצחק נבת בן אלפואל, חיפשתי בכל המדינה על העתקת סדר זרעים, ומצאתי ממנה מראש הסדר עד סוף מסכת שביעית, מהעתקת החכם הגדול, הגבר הוקם על, קצין על הלשונות, רבי יהודה חריזי תמך, ומותר המסכתות לא מצאתי מאומה. וכאשר היתה עלי יד אדון השלום, החכם הגדול, נר ישראל, רבי שלמה אדרת, ובכתב ידו זרזני צווני על השלמת הסדר, אחרי העתקת הסדר שנפל בגורלי סדר מועד, ואין לשום אדם לזוז ממצוותו אנה ואנה, כל שכן אני הנרצע לעבודתו, וזה השליח אשר אילצני. אצתי רצתי למלואת מצוותו, ולהעתיק אלו המסכתות הנותרות, ולעבוד עבודת הקודש, ואמרתי לנפשי צאי לך בעיקבי הרועים הגדולים, אחרי הקוצרים ואלקטה בשיבולים, ואולי מן השמים יתנו לי שכר טורחי ועמלי כפועל בטל, או כמריק מכלי אל כלי. ומה יפה חבלי ומה נעים גורלי שזכיתי לעלות וליראות את פני האדון השם, פה לאלם ופוקח עוורים, ועל כתפי אשא תרומות ומעשרות וחלה ונטע רבעי ובכורים, ואולי אזכה להשלימם במפעל כמו במבטא, וליהנות מסעודת לויתן ודם עינב וחלב כליות חיטה. ואף על פי שדחקתי עצמי, ונכנסתי לפנים מן הראוי כמה פסיעות בהעתקת סדר מועד, ידעתי שלא היה לי להכנס בכאן, לפי שהשגיאות מצויות הנה יותר, מפני מיעוט ההרגל והלימוד בזה הסדר, ואין מביאין קדשים לבית הפסול. אבל כוונתי היתה למלאות מצוות הגביר הנזכר, ואפילו חרב מונחת על הכתף, ומעשי לשם שמים והוא עדי וסהדי. על כן אני מפיל תחינתי לפני כל רואיהן, לבקר מומיהן ולתקן טעיותיהן, כי ידעתי שימצא שם הרבה, מפני שהמסכתות אינן נהוגות כמו שזכרתי, וקוצר דעתי הגובר על הכל. והמתקן כפי יכולתו ישלם האל פועלו, ותהי משכורתו שלימה, אמן.