מסכתות קטנות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
מסכתות קטנות
אבות דרבי נתן מסכת סופרים מסכת שמחות (אבל רבתי) מסכת כלה מסכת כלה רבתי
דרך ארץ רבה דרך ארץ זוטא פרק השלום מסכת עבדים מסכת גרים
מסכת כותים ספר תורה מסכת תפילין מסכת מזוזה מסכת ציצית
ספרות תנאית
מסכת חיבוט הקבר מסכת גן עדן מסכת גהנום מסכת ארץ ישראל (אבד) סדר עולם רבא
סדר עולם זוטא מגילת תענית ברייתא דמלאכת המשכן פרקי דרבי אליעזר ברייתא דישועה

משנה | תוספתא | תוספתא מבוארת | תּוֹסֶפְתָּא מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת
תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות

 • אבות דרבי נתן – ערוך כתוספתא שהוא לרוב על הסדר של מסכת אבות, במהדורת שכטר יש שני גירסאות על פי כתבי יד: בנוסח א (המקובלת מהדפוסים) יש 41 פרקים, ובנוסח ב יש 48 פרקים.
 • מסכת סופרים – יש שתי נוסחאות מקבילות אבל שונות בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי.
 • אבל רבתי – הלכות קבורה, הספד ואבילות (נקראת גם מסכת שמחות בלשון סגי נהור).
 • מסכת כלה – אירוסין, נישואין, יחסי אישות. מסכת זו נחשבה בין המסכתות הפחות נלמדות עד כדי כך שמהווה מדד לתלמיד חכם בעל ידע מקיף ש"שולט אפילו במסכת כלה"
 • כלה רבתי – הרחבה למסכת כלה וכן לפרקים מתוך שתי המסכתות הבאות - דרך ארץ רבה ודרך ארץ זוטא וכן פרק "קנין תורה" (אבות פרק ו), ערוכה בצורת משנה וגמרא.
 • דרך ארץ רבה – נימוסין, בין אדם לחבירו.
 • דרך ארץ זוטא – הדרכות מוסר לתלמידי חכמים: עצות לביקורת עצמית וצניעות.
  • פרק השלום –נקרא על שם תחילתו "גדול השלום" על דרכי השלום בין אדם לחבירו. פרק השלום הוא הפרק האחרון של "דרך ארץ זוטא", אבל יש שמתיחסים אליו כמאמר בפני עצמו.
 • מסכת עבדים - פירוט דיני עבדים הרחבה במסכתות קידושין וגיטין.
 • מסכת גרים - דרכי קבלת גרים.
 • מסכת כותים (שומרונים) - היחס בהלכה לכותים.

המסכתות הבאות הן מעין ליקוט ההלכות בנושא. הרחבה עליהן ניתן במסכת מנחות פרק רביעי ובהלכות קטנות לרא"ש (מודפסות ברוב המהדורות אחר מסכת מנחות):

ראו גם:[עריכה]