לדלג לתוכן

תלמוד בבלי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תלמוד בבלי
ראו גם: תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקָּד וּמְעֻצָּב
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים (כלים)
(פאה) עירובין כתובות בבא מציעא מנחות (אוהלות)
(דמאי) פסחים נדרים בבא בתרא חולין (נגעים)
(כלאים) (שקלים)* נזיר סנהדרין בכורות (פרה)
(שביעית) יומא סוטה מכות ערכין (טהרות)
(תרומות) סוכה גיטין שבועות תמורה (מקואות)
(מעשרות) ביצה קידושין (עדיות) כריתות נידה
(מעשר שני) ראש השנה עבודה זרה מעילה (מכשירין)
(חלה) תענית (אבות) תמיד (זבים)
(ערלה) מגילה הוריות (מדות) (טבול יום)
(בכורים) מועד קטן (קנים) (ידים)
חגיגה (עוקצים)

משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
  • חיפוש בכל דפי הבבלי בוויקיטקסט ניתן לבצע דרך גוגל

עריכת התלמוד

[עריכה]

העריכה הסופית של התלמוד הבבלי נעשתה בסוף המאה ה-5 בידי רב אשי ורבינא, ואחריו בבית מדרשו של רבינא האחרון. גם לאחר העריכה הסופית נעשו שינויי עריכה בידי הסבוראים, אך שינויים אלו מרביתם שינויי סגנון הבהרה וסיכום, ורק מיעוטם תוספות של ממש.

מפרשים

[עריכה]

ראו גם

[עריכה]

קישורים חיצוניים

[עריכה]