מסכת ערכין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מסכת ערכיןמסכתות הש"ס
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות
שבת יבמות בבא קמא זבחים כלים
פאה ערובין כתובות בבא מציעא מנחות אוהלות
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא חולין נגעים
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות פרה
שביעית יומא סוטה מכות ערכין טהרות
תרומות סוכה גיטין שבועות תמורה מקואות
מעשרות ביצה קידושין עדיות כריתות נדה
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה מעילה מכשירין
חלה תענית אבות** תמיד* זבים
ערלה מגילה הוריות מדות* טבול יום
בכורים מועד קטן קנים* ידים
חגיגה עוקצים
מפתח צבעים
כחול = יש גם תלמוד ירושלמי וגם תלמוד בבלי למסכת זו
טורקיז = תלמוד ירושלמי בלבד · ירוק = תלמוד בבלי בלבד · כתום = אין תלמוד למסכת זו
*אין תוספתא למסכת זו · **אין תוספתא, אולם יש ברייתא אחרת למסכת זו
ש"ס ופוסקים: ספרי יסוד
ספרות חז"ל: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי · מסכתות קטנות · מדרש
פוסקים: רמב"ם · ארבעה טורים · שולחן ערוך