לדלג לתוכן

מסכת עבודה זרה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
המונח "עבודה זרה" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו קטגוריה:אלילים.
מסכתות הש"ס
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים כלים
פאה עירובין כתובות בבא מציעא מנחות אוהלות
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא חולין נגעים
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות פרה
שביעית יומא סוטה מכות ערכין טהרות
תרומות סוכה גיטין שבועות תמורה מקואות
מעשרות ביצה קידושין עדיות כריתות נידה
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה מעילה מכשירין
חלה תענית אבות** תמיד* זבים
ערלה מגילה הוריות מדות* טבול יום
בכורים מועד קטן קנים* ידים
חגיגה עוקצים
מפתח צבעים
סגול = יש גם תלמוד ירושלמי וגם תלמוד בבלי למסכת זו
ירוק = תלמוד ירושלמי בלבד · תכלת = תלמוד בבלי בלבד · חום = אין תלמוד למסכת זו
*אין תוספתא למסכת זו · **אין תוספתא, אולם יש ברייתא אחרת למסכת זו
ש"ס ופוסקים: ספרי יסוד
ספרות חז"ל: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי · מסכתות קטנות · מדרש
פוסקים: רמב"ם · ארבעה טורים · שולחן ערוך