לדלג לתוכן

סדר מועד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

רשימת המסכתות בסדר מועד

 • מסכת שבת
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת ערובין
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת פסחים
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת שקלים
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת יומא
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת סוכה
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת ביצה
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת ראש השנה
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת תענית
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת מגילה
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת מועד קטן
משנה תוספתא ירושלמי בבלי
 • מסכת חגיגה
משנה תוספתא ירושלמי בבלי

מבוא לסדר מועד

מבנה סדר מועד

מסכת סוכה - דיני חג סוכות - ישיבה בסוכה, ארבעת המינים ושמחת בית השואבה

א. פרק "סוכה" - דיני עשיית הסוכה (בבלי ב א) ב. פרק "הישן תחת המיטה" - מצוות הישיבה בסוכה (בבלי כ ב) ג. פרק "לולב הגזול" - מצוות ארבעת המינים (בבלי כט ב) ד. פרק "לולב וערבה" - מצוות החג ושמחת בית השואבה (בבלי מב ב) ה. פרק "החליל" - חג סוכות במקדש, שמחת בית השואבה וקרבנות המוספים (בבלי נ א)

מסכת ראש השנה - קביעת התאריכים בלוח השנה היהודי, הלכות שופר ותפילות ראש השנה

א. פרק "ארבעה ראשי שנים" - קביעת יום הדין לאדם – בידיו! (בבלי ב א) ב. פרק "אם אינן מכירין" - תהליך העברת הסמכות לקביעת הלוח מהאסטרונומיה לידי חכמים (בבלי כב א) ג. פרק "ראוהו בית דין" - ישראל מסתכלים כלפי מעלה (בבלי כה ב) ד. פרק "יום טוב של ראש השנה" - קדושת הזכרון וזכרון הקדושה - שליח הציבור והציבור (בבלי כט ב)

מסכת תענית - תפילות ותעניות על עצירת גשמים וצרות אחרות

א. פרק "מאימתי מזכירין גבורות גשמים" - המשמעות הדתית של הגשם (בבלי ב א) ב. פרק "סדר תעניות כיצד" - טקס תענית הציבור ועבודת המקדש (בבלי טו א) ג. פרק "סדר תעניות אלו" - תענית כערך לעצמו (בבלי יח ב) ד. פרק "בשלושה פרקים בשנה" - תעניות קבועות והמשמעות הלאומית של לוח השנה (בבלי כו א)

מסכת מגילה - דיני חג פורים וקריאת מגילת אסתר, בית כנסת וקריאת התורה

א. פרק "מגילה נקראת" - הלגיטימיות של המגילה ושל החג (בבלי ב א) ב. פרק "הקורא למפרע" - דיני קריאת המגילה עבור היחיד (בבלי יז א) ג. פרק "בני העיר" - בית הכנסת, ותכנו – קריאת התורה (בבלי כה ב) ד. פרק "הקורא עומד" - בית הכנסת כמרכז חברתי (בבלי כא א)

מסכת מועד קטן - דיני חול המועד

א. פרק "משקין בית השלחין" - איסורי מלאכה במועד, שמחה ועצב (בבלי ב א) ב. פרק "מי שהפך" - ר' יהודה ור' יוסי על הצלה ומסחר במועד (בבלי יא ב) ג. פרק "ואלו מגלחין" - עבודות בית ואבלות במועד (בבלי יג ב)