ביאור:מבנה מסכת תענית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.


מסכת תענית - תפילות ותעניות על עצירת גשמים וצרות אחרות

א. פרק "מאימתי מזכירין גבורות גשמים" - המשמעות הדתית של הגשם (בבלי ב א)

תחילת זמן ברכת "משיב הרוח ומוריד הגשם" בברכת גבורות ה' (פרק א משנה אבבלי ב א)

סוף זמן ברכת "משיב הרוח ומוריד הגשם" (פרק א משנה בבבלי ג א)

סוף זמן בקשת "ותן טל ומטר" בברכת השנים (פרק א משנה בבבלי ה א)

דרשות על רעב ועל גשמים (בבלי ה א)

תחילת זמן בקשת "ותן טל ומטר" (פרק א משנה גבבלי י א)

תעניות כשלא ירדו גשמים - שלוש תעניות יחידים (פרק א משנה דבבלי י א)

שלוש תעניות ציבור קלות (פרק א משנה הבבלי י א)

שלוש תעניות ציבור חמורות (פרק א משנה ובבלי יב ב)

שבע תעניות ציבור חמורות יותר (פרק א משנה ובבלי יב ב)

אבלות על כך שהתעניות לא נענו (פרק א משנה זבבלי יד ב)

ב. פרק "סדר תעניות כיצד" - טקס תענית הציבור ועבודת המקדש (בבלי טו א)

מנהגי הכנעה והתעוררות לתשובה בזמן תענית גשמים (פרק ב משנה אבבלי טו ב)

תפילת עמידה בזמן תענית גשמים (פרק ב משנה בבבלי טז א)

ששה סעיפים שמוסיפים על תפילת שמונה עשרה (פרק ב משנה גבבלי טז ב)

ברכות החתימה של ששת הסעיפים (פרק ב משנה דבבלי יז א)

ברכות החתימה במקדש ובערים אחרות (פרק ב משנה הבבלי טו א)

השתתפות הכהנים העובדים במקדש בתעניות הגשמים (פרק ב משנה ובבלי יז א)

הנהגות הכהנים העובדים במקדש בימים כתיקונם (פרק ב משנה זבבלי יז א)

ימים שבהם אסור לספוד או להתענות כי קרו בהם ניסים - מגילת תענית (פרק ב משנה חבבלי יז ב)

ימים שבהם אסור להתחיל תענית מסיבות כלכליות (פרק ב משנה טבבלי יח ב)

ימים שבהם אסור להתחיל תענית כי הם ימי שמחה (פרק ב משנה יבבלי יח ב)

ג. פרק "סדר תעניות אלו" - תענית כערך לעצמו (בבלי יח ב)

תעניות על מחלות תבואה ועל הפסקה ארוכה בין גשם לגשם (פרק ג משנה אבבלי יט א)

תעניות על גשמים שמספיקים רק לצרכים מסויימים (פרק ג משנה בבבלי יט ב)

תענית מקומית על עצירת גשמים בעיר אחת (פרק ג משנה גבבלי כ א)

תענית מקומית על דבר או מפולת (פרק ג משנה דבבלי כ ב)

תענית כללית על מכה שמתפשטת - מגפות תבואה, חיות רעות, מלחמה (פרק ג משנה הבבלי כב א)

תעניות שגזרו בעבר על שידפון קל ועל זאבים שנראו (פרק ג משנה ובבלי כב ב)

תעניות בשבת (פרק ג משנה זבבלי כב ב)

חוני המעגל, רבי חנינא בן דוסא, וצדיקים נוספים שה' הוריד גשמים בזכותם (פרק ג משנה חבבלי כב ב)

תענית על ריבוי גשמים (פרק ג משנה חבבלי כב ב)

הפסקת התענית אם ירדו גשמים ביום התענית (פרק ג משנה טבבלי כה ב)

ד. פרק "בשלושה פרקים בשנה" - תעניות קבועות והמשמעות הלאומית של לוח השנה (בבלי כו א)

ימים שבהם הכהנים נושאים כפיים בתפילת מנחה ונעילה (פרק ד משנה אבבלי כו ב)

מעמדות - נציגים של עם ישראל בהקרבת התמידים (פרק ד משנה בבבלי כז א)

תענית וקריאה בתורה של אנשי המעמד (פרק ד משנה גבבלי כז ב)

סדר עדיפויות בין תפילת אנשי המעמד, הלל, קרבן מוסף, קרבן עצים (פרק ד משנה דבבלי כח א)

זמני הבאת קרבן העצים למקדש (פרק ד משנה הבבלי כח א)

אירועי שבעה עשר בתמוז (פרק ד משנה ובבלי כח ב)

אירועי תשעה באב (פרק ד משנה ובבלי כט א)

דיני אבלות בחודש אב (פרק ד משנה זבבלי כט ב)

שמחת ט"ו באב ויום הכיפורים (פרק ד משנה חבבלי ל ב)