משנה שבת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

מסכת שבת: תוספתא · מבנה המסכת


<< · משנה · סדר מועד · מסכת שבת · >>

פרקי מסכת שבת: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

פרק ראשון (פרק "יציאות השבת")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק שני (פרק "במה מדליקין")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שלישי (פרק "כירה שהסיקוה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק רביעי (פרק "במה טומנין")[עריכה]

משנה א : משנה ב :

פרק חמישי (פרק "במה בהמה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שישי (פרק "במה אישה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שביעי (פרק "כלל גדול")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שמיני (פרק "המוציא יין")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק תשיעי (פרק "רבי עקיבא")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק עשירי (פרק "המצניע לזרע")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק אחד עשר (פרק "הזורק מרשות")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שנים עשר (פרק "הבונה כמה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שלושה עשר (פרק "האורג")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק ארבעה עשר (פרק "שמונה שרצים")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק חמישה עשר (פרק "אלו קשרים")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג :

פרק ששה עשר (פרק "כל כתבי")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שבעה עשר (פרק "כל הכלים")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שמונה עשר (פרק "מפנין אפילו")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג :

פרק תשעה עשר (פרק "רבי אליעזר דמילה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק עשרים (פרק "תולין")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק עשרים ואחד (פרק "נוטל אדם")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג :

פרק עשרים ושנים (פרק "חבית שנשברה")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק עשרים ושלושה (פרק "שואל אדם")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק עשרים וארבעה (פרק "מי שהחשיך")[עריכה]

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :