משנה בבא בתרא ד ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא בתרא · פרק ד · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המוכר את המרחץ, לא מכר את הנסרים טז ואת הספסלים ואת הוילאות.

בזמן שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מכורין.

בין כך ובין כך, לא מכר את המגורות יז של מים ולא את האוצרות של עצים.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלים ולא את הווילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כלם מכורים בין כך ובין כך לא מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של עצים.

פירוש הרמב"ם

[עריכה]

המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרין כו': נסרים לוחות ששמין עליהם הבגדים. וספסלים כסאות. וילאות כעין יריעות שחוגרין כעין סינר לכסות הערוה בהן במרחץ:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

הנסרים - לוחות שמשימין עליהם הבגדים:

הספסלים - שיושבים עליהם. ויש גורסים ספלים, שנותנים בהם מים לרחוץ:

וילאות - מסך כנגד הפתח. פירוש אחר, אלונטית שמסתפגין בה. ויש אומרים סינר שמכסין בו הערוה כשיושבין במרחץ:

מגורות של מים - בריכות השופכות מים למרחץ:

אוצרות של עצים - שמחממין בו המרחץ:

פירוש תוספות יום טוב

[עריכה]

ולא מכר את הנסרים וכו'. משום דמטלטלי לא מזדבני. הרשב"ם:

ולא את המגורות וכו'. דאין אלו תשמישין המיוחדים למרחץ כי הנך דלעיל. ואין אלו מאני תשמישתיה. אלא ממונו הם להנות בהם אפי' בתוך ביתו. דכשקונה אותן. קונה להסיק ביתו. ולאפות ולצלות בהם כמו חטי ושערי [דבפי' הר"ב משנה דלקמן]. הרשב"ם:

מגודות. כמו נהרסו ממגורות [יואל א, יז]. הרשב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(טז) (על המשנה) הנסרים. משום דמטלטלי לא מזדבני. רש"י:

(יז) (על המשנה) המגורות. דאין אלו תשמישין המיוחדים למרחץ כי הנך דלעיל. ואין אלו מאני תשמישתיה אלא ממונו הם להנות בהם אפילו בתוך ביתו דכשקונה אותו קונה להסיק בביתו כו' כמו חטי ושערי. מגורה כמו נהרסו ממגורות. רש"י:


פירושים נוספים

בבלי סז ב  [[רמב"ם הלכות מכירה

כה ט]]  שולחן ערוך חושן משפט רטו ג