עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף א:

ב ב מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ב:

ג ג מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף א:

ד ד מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף א:

ה ה מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכב סעיף א:

דף ב עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכב סעיף א:

דף ג עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמ"ג עשין צה:

ח ב מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' צא סעיף א:

ט ג מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה י , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ד:

י ד מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה א , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

דף ג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ח:

יב ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה ה , ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ז , ומיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה טז והלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף כו:

יג ג מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א , סמ"ג עשין ריג:

דף ד עמוד א[עריכה]

יד א (מיי' פ"ב מהל' טוען ונטען הלכה ב) , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ד ועי' בב"י:

טו ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ו , [ רב אלפס כאן , ופ"ו דשבועות דף דש ]:

דף ד עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף לב:

יז ב מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א:

יח ג (מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה) , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף לב:

יט ד ה ו מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ד:

דף ה עמוד א[עריכה]

(א) [ רב אלפס כאן ובשבועות פ"ו דף שה ]:

כ א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ז:

כא ב מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג , ומיי' פ"ט מהל' נזקי ממון הלכה יא , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' ת סעיף ד:

כב ג מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

דף ה עמוד ב[עריכה]

כג א ב מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יג , [ רב אלפס סנהדרין פ"ג דף רסא ]:

כד ג טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף א:

כה ד טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ג וע"ש [דהינו אם אין עדים שלקח ממון חבירו]:

כו ה טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ד:

כז ו טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ד בהג"ה:

דף ו עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פח , (טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ח) , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצה סעיף ב:

כט ב טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ג:

ל ג ד מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה יג ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ח:

לא ה מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ה:

לב ו מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ז:

לג ז מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנח סעיף יג:

לד ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כב , סמ"ג עשין קלב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנח סעיף ז:

דף ו עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"יא מהל' בכורות הלכה יט , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף יג וסעיף כ וסעיף כה:

לו ב מיי' פ"יב מהל' בכורות הלכה כג , ועי' בהשגות ובכסף משנה , ומיי' פ"ד מהל' בכורות הלכה ז , ומיי' פ"ה מהל' בכורות הלכה ב , סמ"ג עשין קמד וסימן ריא , טור וש"ע י"ד סי' שכא סעיף י וסעיף יג יד טו טז , וטור ושו"ע יו"ד סי' שטו סעיף א:

לז ג מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ח , סמג לאוין שמ , טור ושו"ע יו"ד סי' שטו סעיף א:

לח ד מיי' פ"ה מהל' בכורות הלכה ג , סמ"ג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שטו סעיף א וע"ש בהגה"ה:

לט ה מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה יד , סמ"ג עשין ריב:

מ ו מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ה והלכה י , סמג עשין שם:

דף ז עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פ"יב מהל' בכורים הלכה כג , סמ"ג עשין קמו:

מב ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כד , סמ"ג עשין קלב , טור ושו"ע חו"מ סי' שנד סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רנח סעיף ו:

מג ג מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רנח סעיף ו , [ רב אלפס כאן , ובב"ק פ"ד דף כ. ]

מד ד ה ו מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ט והלכה י , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ג:

מה ז מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ד:

מו ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלח סעיף ב:

מז ט י מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ג:

מח כ מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף טו:

מט ל מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה יד , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף א:

דף ז עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ו וסעיף ז:

נא ב מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , ואף אם שניהם מודים דחייישינן לקנוניא וע"ש במגיד משנה:

נב ג ד טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף טו:

דף ח עמוד א[עריכה]

נג א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף ד:

נד ב מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף א:

נה ג מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה יד , סמג עשין עא , טור ח"מ סי' שנ:

נו ד ה מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף ד:

דף ח עמוד ב[עריכה]

נז א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ט , סמג לאוין רפב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יב:

נח ב ש"ע ח"מ סי' קצז סעיף א , וע"ש בטור וב"י:

נט ג מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעא סעיף ב:

ס ד מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ז , ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו , ומיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמ"ג עשין עד וסימן סב וסימן צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלח סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעא סעיף ג:

סא ה מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ה , ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעא סעיף א:

דף ט עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ה , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעא סעיף א:

סג ב ג מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רעא סעיף ג:

סד ד ה טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף ה וע"ש:

סה ו ז מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה י ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ה:

דף ט עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ה:

סז ב מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ח ועי' פי' במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ו:

סח ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף יד:

סט ד ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה יג והלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף יג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף טז:

ע ז מיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ה , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעג סעיף טו:

עא ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח וע"ש , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף י:

עב ט מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף ו:

עג י כ מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה יט:

דף י עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קה סעיף א:

עה ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה יא , ומיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ג , ואפי' אמר לו עשה עמי מלאכה היום וע"ש:

עו ג ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ג:

עז ה מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף ו:

עח ו מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף א:

עט ז מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , סמג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כב:

פ ח מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה יח , סמג לאוין רפד:

דף י עמוד ב[עריכה]

פא א ב ג מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ט , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ב:

פב ד מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כג:

פג ה מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה י:

פד ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' תי סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף א בהגה"ה:

פה ז מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה כא , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ט:

פו ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א:

דף יא עמוד א[עריכה]

פז א מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כג:

פח ב ג מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יא , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ד:

פט ד ה מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה ח , ומיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , סמ"ג עשין עד וסימן פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כ וסעיף כא , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כח , וטור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף ג:

צ ו ז מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה ב:

צא ח ט מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה י:

דף יא עמוד ב[עריכה]

צב א מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ח , ומיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כ , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ד:

צג ב ג מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסח סעיף ד:

צד ד מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א וסעיף ב:

צה ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ג בהג"ה , וסעיף ו:

דף יב עמוד א[עריכה]

צו א ב מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב , ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב , [ רב אלפס כאן , ובגיטין פ"ח דף קפד. ]:

צז ג טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף כד:

צח ד מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב:

צט ה מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , ומיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ג , ומיי' פ"כא מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין עד וסי' מח , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' פד:

ק ו מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' פד:

קא ז מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה יא:

קב ח מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף א:

קג ט מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה יג:

דף יב עמוד ב[עריכה]

קד א מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב:

קה ב ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ג:

קו ד מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , (טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב):

קז ה מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' פד:

קח ו מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ב:

קט ז ח מיי' פ"יח מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ו:

קי ט מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יג:

דף יג עמוד א[עריכה]

קיא א מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א ועיין מגיד משנה שהניח בצ"ע , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף יג:

קיב ב מיי' פ"יח מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ו:

דף יג עמוד ב[עריכה]

קיג א מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה א , ומיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ג וע"ש ובלא פי' שאין לו אחריות כו' , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א:

דף יד עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ג ובסתם דלא פירש שאין לו עליו אחריות , סמ"ג עשין פב וסימן צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף א:

קטו ב ג מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ט , סמג לאוין קט ועשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכו סעיף א:

קטז ד מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכו סעיף ה:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קיז א ב ג מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ב , סמג לאוין קט ועשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכו סעיף ה:

קיח ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ה , ומיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין עג וסימן צד , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף ב:

קיט ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , ומיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א:

קכ ו מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כא , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ז:

קכא ז ח מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א:

קכב ט מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ו והלכה ז , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א:

קכג י מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף ב:

קכד כ מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שעב סעיף א:

דף טו עמוד א[עריכה]

קכה א מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ב והלכה ג , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעב סעיף א:

קכו ב מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א:

קכז ג מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעב סעיף א וסעיף ב:

קכח ד מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ג:

קכט ה מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א:

קל ו ז מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ו , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א וע"ש וברי"ף:

דף טו עמוד ב[עריכה]

קלא א ב מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ה והלכה ו ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ב:

קלב ג מיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה כ , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף ב:

קלג ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ומיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין עג וסימן צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א:

קלד ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א:

קלה ו ז מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף א:

קלו ח ט מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף א:

דף טז עמוד א[עריכה]

קלז א מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף א:

קלח ב ג מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף ב:

קלט ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף ג:

קמ ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף ד:

קמא ו מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' שעד סעיף א:

קמב ז מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריא סעיף א:

דף טז עמוד ב[עריכה]

(א) [ מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' ריא סעיף א דלא כרב: ]

קמג א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יד , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ה:

קמד ב ג מיי' פ"כב מהל' מלוה ולוה הלכה טז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קג סעיף ט:

דף יז עמוד א[עריכה]

קמה א ב מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף יב:

קמו ג ד מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף יג:

קמז ה מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף ה:

קמח ו ז מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף כז:

קמט ח מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ז:

קנ ט מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מח סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' נז סעיף ב:

קנא י מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

קנב כ מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ז:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קנג א ב ג מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כח , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף יב:

קנד ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא ועיין שם במגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ו:

דף יח עמוד א[עריכה]

קנה א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ה:

קנו ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' נו:

קנז ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא ועיין שם , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ו:

קנח ד ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט ועיין במגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

דף יח עמוד ב[עריכה]

קנט א מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ו עיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע אה"ע סי' קכג סעיף א וע"ש:

קס ב ג ד מיי' פ"ג מהלכות גירושין הל' ט י יא ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד וע"ש:

דף יט עמוד א[עריכה]

קסא א ב מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ח ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יג:

קסב ג מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יד:

קסג ד מיי' פ"יב מהל' זכייה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ו:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קסד א ב ג מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ט והלכה י ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יד:

קסה ד מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמג שם , וטור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יח , וטור ושו"ע אה"ע סי' קי סעיף ב:

דף כ עמוד א[עריכה]

קסו א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יא ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף כג:

קסז ג מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יב:

קסח ד מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ט:

קסט ה מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף י:

קע ו מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יא:

קעא ז מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף א:

דף כ עמוד ב[עריכה]

קעב א ב ג ד מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף י ע"ש:

קעג ה מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יא:

קעד ו ז ח מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ח והלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יח:

קעה ט מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ט:

דף כא עמוד א[עריכה]

קעו א ב מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יח:

קעז ג מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יט:

קעח ד מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף כ: