שולחן ערוך חושן משפט שעב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך חושן משפט · שעב · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עריכה

גזל קרקע והפסידה בידו או שאכל פירותיה כשבעל השדה גובה דמי מה שהפסיד הגזלן או דמי פירות שאכל גובה מנכסים בני חורין מפני שהיא כמלוה על פה ואם עמד הגזלן בדין ונתחייב לשלם ואח"כ מכר גובה מנכסים משועבדים ואם לא עמד בדין אלא על אחד מהם אינו מועיל לב' להיות טורף ממשעבדי:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

עריכה

והפסידה בידו:    פי' לאפוקי הפסד דממילא דאין עליו לשלמו כיון דאין קרקע נגזלת וכמ"ש בסי' שלפני זה:

מפני שהיא כמלוה ע"פ:    י"מ שמ"ה כ' הטור והמחבר "כמלוה "בכף הדמיון ללמדינן דאע"פ דהוא מלוה הכתובה בתורה שכל גזלן מחויב לשלם כל מה שהפסיד אפ"ה אינו גובה אלא מנכסים בנ"ח כיון דאין לו קול כמה הפסיד וכמה פירות אכל אבל ז"א דא"כ הל"ל כן גם בגזל מטלטלים אלא מ"ה כ"כ ללמדינו דאעפ"י דגזילת קרקע גופא יש לו קול מ"מ הפסד פירותיה אין לו קול וכמלוה ע"פ דמי:

ואם עמד הגזלן וכו':    דמעשה ב"ד יש לו קול וכמ"ש בסי' ל"ט וס"א:
 

באר היטב

עריכה

(א) על פה:    ר"ל אע"פ דגזילת קרקע גופא יש לה קול מ"מ הפסד פירותיה אין לו קול וכמלוה ע"פ דמי. סמ"ע.

(ב) בדין:    דמעשה ב"ד יש לו קול וכמ"ש בסי' ל"ט וסי' ס"א. שם.

(ג) משועבדים:    אם הוא בענין שאין הגזלן יכול לומר פרעתי דאל"כ אינו גובה מנכסים משועבדים וכמו שהוכחתי בסי' ע"ט ס"ק ל' ואפילו גזל בעדים הא קי"ל דאינו צריך להחזיר לו בעדים וכמ"ש לעיל סוף סימן שס"א (כמ"ש שם ס"ק י' ע"ש). ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש