באר היטב על יורה דעה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
באר היטב
על שולחן ערוך יורה דעה הושלם מאת ר' זכריה מנדל בן אריה לייב מבעלז

הלכות שחיטה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

הלכות טריפות[עריכה]

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס

הלכות מתנות כהונה[עריכה]

סא

הלכות אבר מן החי[עריכה]

סב

הלכות בשר שנתעלם מן העין[עריכה]

סג

הלכות חֵלֶב ודם[עריכה]

סד | סה | סו | סז | סח

הלכות מליחה[עריכה]

סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט

הלכות בהמות וחיות טהורות[עריכה]

פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו

הלכות בשר בחלב[עריכה]

פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז

הלכות תערובות[עריכה]

צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא

הלכות מאכלי גויים[עריכה]

קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב

הלכות יין נסך[עריכה]

קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות עבודה זרה[עריכה]

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח

הלכות ריבית[עריכה]

קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו | קעז

הלכות חוקות הגויים וכישוף[עריכה]

קעח | קעט | קפ | קפא | קפב

הלכות נדה[עריכה]

קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח | קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב

הלכות נדרים ושבועות[עריכה]

רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו | רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט

הלכות כיבוד או"א, רבו, ת"ח ות"ת[עריכה]

רמ | רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו

הלכות צדקה[עריכה]

רמז | רמח | רמט | רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח | רנט

הלכות מילה[עריכה]

רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו

הלכות עבדים וגרים[עריכה]

רסז | רסח | רסט

הלכות ספר תורה[עריכה]

ער | רעא | ערב | רעג | רעד | ערה | רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד

הלכות מזוזה[עריכה]

רפה | רפו | רפז | רפח | רפט | רצ | רצא

הלכות שילוח הקן[עריכה]

רצב

הלכות חדש[עריכה]

רצג

הלכות ערלה[עריכה]

רצד

הלכות כלאים[עריכה]

רצה | רצו | רצז | רצז* | רצח | רצט | ש | שא | שב | שג | דש

הלכות פדיון פטר חמור[עריכה]

שה | שו | שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט | שכ | שכא

הלכות חלה[עריכה]

שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של

הלכות תרומות ומעשרות[עריכה]

שלא

הלכות מתנות עניים[עריכה]

שלב | שלג

הלכות נדוי וחרם[עריכה]

שלד

הלכות בקור חולים[עריכה]

שלה | שלו | שלז | שלח | שלט

הלכות קריעה[עריכה]

שמ

הלכות אבלות[עריכה]

שמא | שמב | שמג | שדמ | שמה | שמו | שמז | שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז | שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז | שפח | שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג

ראה גם[עריכה]